Kragujevac na Regionalnom forumu gradonačelnika i mladih

Izgradnja gradova prilagođenih mladima u svetu od osam milijardi ljudi tema je Regionalnog foruma gradonačelnika i mladih iz Istočne Evrope i Centralne Azije, održanog u Sarajevu, na kojem su, u ime grada Kragujevca, učestvovali Stefan Jovanović, pomoćnik gradonačelnika za omladinu i saradnju sa Univerzitetom i Marija Đoković iz Kancelarije za mlade. Regionalni događaj bavio se unapređenjem politika inkluzivnih gradova u kojima se potencijal svake mlade osobe može iskoristiti za podršku poboljšanju ljudskog kapitala, demografskoj otpornosti i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

Prezenter zaključaka radionica održanih tokom dvodnevnog foruma, na kojem su učestvovali predstavnici Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, o značaju međugeneracijske saradnje kao i važnosti omladinskih indeksa bio je Stefan Jovanović, pomoćnik gradonačelnika za omladinu i saradnju sa Univerzitetom.Razvijanjem međugeneracijske saradnje omogućava se transfer znanja, veština i iskustva sa brojnim dodatnim vrednostima. Pomeranjem fokusa samo sa jedne starosne grupe postiže se sinergija rada na društvenoj promeni. Veliki značaj međugeneracijska saradnja ima i u situacijama veće potrebe za podrškom od strane jedne društvene grupe, što se pokazalo i kroz primer podrške starijima u vremenu karantina u toku pandemije KOVID-19. Iako svaki pojedinac i pojedinka u društvu imaju slične potrebe, prioriteti potreba ovih grupa (mladih i starijih) se razlikuju. Razumevanje prioriteta i potreba ogroman je prostor za povezanost, empatiju i saradnju, neki su od zaključaka Jovanovića dok je za omladinske indekse istakao da su bitna istraživanja kao preduslov za dobar rad na unapređenju položaja mladih i da ih treba raditi učestalo, jer se odgovori zbog brzog života menjaju iz godine u godinu, a strandardizaciju metodoloških principa moraju da utvrde stučnjaci kako bi istraživanje bilo merodavnije i korisnije.

Grad Kragujevac kao primer dobre prakse u radu sa mladima i za mlade na panelu Youth activism predstavila je Marija Đoković koordinatorka Kancelarije za mlade. Kroz primere dobrih praksi od podrške mladima za pokretanje sopstvenog posla, preko organizovanja raznih foruma sa temama od značaja za mlade, organizovanjem raznih obuka, seminara, uvođenje omladinskih kartica, brige o zdravlju mladih i značaju prevencije, kao i međugeneracijskoj saradnji, Kragujevac može da bude model gradovima u regionu kako i na koji način mogu mladima pružiti podršku i kako prepoznati njihov potencijal i značaj.

Kreativni, energični, puni entuzijazma, mladi daju dodatnu snagu da zajedno stvaramo još bolje uslove za razvoj omladinskog aktivizma i aktivno učešće mladih u društvenom životu. Onu su sadašnjost društva i tek kada prilagodimo sadašnjost potrebama mladih i dozvolimo im da pokažu šta znaju i umeju, zasigurno je da će i budućnost biti po meri mladih. Zbog toga je neophodno kontinuirano i sistematsko ulaganje u razvoj mladih i uspostavljanje partnerskog odnosa mladih i jedinica lokalnih samouprava ali i organizacija civilnog društva i privatnog sektora, istakla je Marija Đoković.

Dvodnevnu konferenciju u organizaciji Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija, otvorile su gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić i regionalna direktorka Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija za Istočnu Evropu i centralnu Aziju Florens Bauer.

Post Author: Milan

Ostavi komentar