Konkurs za prijem u vrtiće

Gradsko veće dalo je saglasnost na pravilnike o načinu, kriterijumima i postupku prijema dece u predškolske ustanove “Nada Naumović“ i “Đurđevdan“.  Pravilnicima je predviđeno da Jedinstveni javni konkurs za prijem dece u vrtiće bude raspisan do 20. maja.

Na istoj sednici usvojeni su i zaključci o pokretanju inicijative za izradu izmena i dopuna Plana generalne regulacije “Radna zona Kragujevac i zona poslovanja“ – Petrovačka magistrala u Kragujevcu i inicijative za izradu PDR-a “Osnovna škola Milutin i Draginja Todorović“.

Gradsko veće je dalo saglasnost Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine za pokretanje postupka javne nabavke kontrole kvaliteta životne sredine na teritoriji grada Kragujevca koja podrazumeva kontrolu kvaliteta vazduha na godišnjem nivou, koncentraciju alergenskog polena, nivoa buke, ispitivanje kvaliteta površinskih voda, zagađenosti zemljišta i kontrolu kvaliteta vode za piće iz javnih česmi.

Post Author: Milan

Ostavi komentar