Konkurs za direktora Gradske agencije za saobraćaj

Skupština grada Kragujevca raspisala je konkurs za imenovanje direktora Gradske stambene agencije, Društva sa ograničenom odgovornošću „GAS“ Kragujevac. Konkurs je objavljenu u Službenom glasniku 25. oktobra ove godine, a rok za podnošenje prijava je 30 dana.

Prijave za konkurs sa obaveznom dokumentacijom o obrazovanju, radnom iskustvu i dokazima da kandidat nije osuđivan podnose se u zapečaćenoj koverti, preporučenom poštom ili lično Komisiji za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih i javno-komunalnih preduzeća, Trg Slobode broj 3, Kragujevac. Dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte ljprsic@kg.org.rs i na telefon 034/306-206 svakog radnog dana od 8 do 15 časova.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar