Kompozitor Vojislav Vučković streljan u okupiranom Beogradu

Atina je 1834 godine proglašena prestonicom novostvorene Helenske Kraljevine.

Japanski regent Hirohito je 1926 godine postao car, umesto svog bolesnog oca.

Srpski kompozitor, dirigent i muzikolog Vojislav Vučković streljan je 1942 godine u okupiranom Beogradu posle provale Specijalne policije. Završio je konzervatorijum u Pragu, gde je doktorirao muzikologiju. Bio je profesor Muzičke škole „Stanković“ u Beogradu, dirigent Beogradske filharmonije, saradnik mnogih listova i časopisa. Između dva svetska rata je učestvovao u radničkom pokretu, organizovao studentske i radničke horove, pisao muzičku kritiku. U Drugom svetskom ratu se uključio u Narodnooslobodilački pokret i u ilegali nastavio da komponuje, stvorivši najznačajnije delo „Herojski oratorijum“. Komponovao je i simfonijske poeme „Ozareni put“ i „Burevesnik“ i balet „Čovek koji je ukrao sunce“.

Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije poslalo je 1943 godine u Drugom svetskom ratu premijeru Vinstonu Čerčilu telegram u kojem se kaže – „Naša politika mora da se osloni na činjenicu – partizani će zavladati u Jugoslaviji. Oni su za nas u vojnom pogledu od velike vrednosti i moramo im pružiti punu podršku. Vojni razlozi važniji su od političkih. U najvećoj meri se može sumnjati u tačnost shvatanja da monarhiju i dalje treba smatrati elementom jedinstva u Jugoslaviji“.

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar