Komponovana je „Marseljeza“

Osnovana je 1704 godine prva uspešna novinska kuća u SAD-u – „Boston News-Letter“.

Ruže de Lil iskomponovao je 1792 godine „Marseljezu“, francusku nacionalnu pesmu i državnu himnu. Napisana je kao „Ratna pesma Rajnske armije“, a sadašnji naziv dobila je kada ju je zapevala vojska dobrovoljaca iz Marseja, ulazeći u Pariz.

Umro je 1903 godine srpski pravnik i istoričar Valtazar Bogišić, profesor univerziteta u Kijevu i Odesi, akademik i ministar pravde u Crnoj Gori. Slavu mu je doneo „Opšti imovinski zakonik za knjaževinu Crnu Goru“, koji je 1888. izradio na zahtev crnogorskog kneza Nikole I Petrovića. „Zakonik“ je preveden na mnoge jezike kao primer regulisanja imovinskog prava. Dela: „Pravni običaji u Slovena“, „Zbornik sadašnjih pravnih običaja u Južnih Slovena“, „Pisani zakoni na slovenskom jugu“, „Naputak za opisivanje pravnijeh običaja koji u narodu žive“.

Sovjetski kosmonaut Vladimir Komarov poginuo je 1967 godine kada se svemirska letilica „Sojuz 1“ srušila pri povratku na Zemlju.

Post Author: Milan

Ostavi komentar