Juče obeležen međunarodni „Dan belog štapa“

Savez slepih Srbije zajedno sa svojim lokalnim organizacijama i ustanovama juče je obeležio Međunarodni dan slepih i slabovidih, poznat kao „Dan belog štapa“.

U susret 15. oktobru i centralnoj manifestaciji koja se juče održala u Beogradu, Okružna organizacija slepih i slabovidih lica iz Kragujevca, preključe je organizovala prigodnu svečanost, na kojoj su skrenuli pažnju javnosti na njihove mogućnosti kao ravnopravne članove društvene zajednice i potrebu za veću uključenost u sve tokove života na istom nivou sa drugima.

Svečanosti u Centru za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom „Iskra“ pored članova i partnera iz drugih organizacija i institucija, prisustvovali su i članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu dr Gordana Damnjanović i član Gradskog veća za sport Predrag Stevović kojima je ovo udruženje, pored ostalih, uručilo zahvalnice za iskazanu humanost i društvenu odgovornost u svojim oblastima.

Iako ova organizacija ističe da ima izuzetnu podršku grada Kragujevca i kaže da je zadovoljna sa izdvajanjem, saradnjom, sinergijom i entuzijazmom koji postoji na unapređenju osoba sa invaliditetom, Damnjanović naglašava da puna inkluzija podrazumeva ne samo fizičku pristupačnost, već jednaka prava, ravnopravnost, ljudsko dostojanstvo, mogućnost da se oni radno angažuju, da samostalno žive i da se spreči institucionalizacija. Nije dovoljno imati samo imati licenciranog pružaoca usluga, već i kapacitete pružalaca usluga, na čemu ćemo kroz novi strateški dokument Lokalni akcioni plan za osobe sa invaliditetom, koji je obavezujući raditi sledeće godine, najavila je Damnjanović.

O nama govorimo tokom čitave godine, ali je 15. oktobar prilika da istaknemo uspehe slepih i slabovidih lica, kakve su njihove mogućnosti i skrenemo pažnju na barijere, one fizičke ali i socijalne koje onemogućavaju uključenost u društveni život na istom nivou sa drugima, kazala je Ana Radaković, sekretar Okružne organizacije slepih i slabovidih lica Srbije Kragujevac. Grad konstantno radi na unapređenju položaja sa invaliditetom i kroz projektno finansiranjem vrednuje naše programe rada. Možemo da se pohvalimo da najveći deo sredstava za sufinansiranje našeg rada, dobijamo od grada Kragujevca, što je za nas dodatni motiv i potvrda, rekla je Radaković, da je sve što radimo značajno za lokalnu zajednicu a najviše za naše slepe i slabovide članove

Inače, povodom međunarodnog Dana belog štapa, Savez slepih Srbije uputio je proglas u kome pored toga što ukazuju na probleme nepristupačnosti, ravnopravnu važnost njihovog potpisa, obrazovanje, zapošljavanje, apeluju na javnost da shvati važnost podrške slepim i slabovidim osobama i da invalidnost nije stvar izbora. Oni ukazuju i na to da je potrebno posmatrati ih kroz njihove sposobnosti, a ne invaliditet, jer oni žele da budu korisni članovi zajednice u kojoj žive, zbog čega je svaka podrška neizmerno značajna i potrebna.

Post Author: Milan

Ostavi komentar