JKP „Šumadija“ spremna za zimsko održavanje puteva i ulica

Zimska služba održavanja JKP „Šumadija“ Kragujevac, spremna je za predstojeću zimsku sezonu koja počinje 15. novembra potvrđeno je na današnjoj smotri opreme i mehanizacije u ovom preduzeću kojoj je prisustvovao i gradonačelnik Nikola Dašić.

I ove godine potpuno spremno dočekujemo zimsku sezonu. Mislim da je evidentna spremnost naše Zimske službe da u ovoj sezoni brzo i efikasno reaguje u slučaju padavina. U principu, tome smotra i služi, da se obavi provera mehanizacije i opreme i kompletan remont, a predstavlja i lepu tradiciju koja se održava u ovom preduzeću – kazao je Dašić.

Zimska služba održava oko 1000 kilometara putne mreže na seoskom i gradskom području, u okviru koje je 185 gradskih ulica, od kojih su 136 ulica prvog i 49 ulica drugog prioriteta. Na terenu će biti angažovano 9 ekipa i jedna rezervna u redovnom funkcionisanju, za seosko i gradsko područje.

JKP „Šumadija“ je spremno da sa pojavom prvih zimskih padavina reaguje na teritoriji grada Kragujevca. Zimska služba raspolaže sa 11 kamiona, 8 radnih mašina, kao i ljudstvom koje je raspoređeno po rasoredu dežurstva tako da se u svakom trenutku zna koje vozilo, koji vozač, koji radnik pomaže na radnoj mašini i u koje doba, 24/7. Obezbeđena je dovoljna količina soli, kalcijum hlorida i rizle, ali smo izvršili i javnu nabavku tih sredstava koje se koriste za sprečavanje stvaranja leda na kolovozu, koje ćemo povlačiti sukcesivno i u zavisnosti od potrebe. I van ovih mašina koje su spremne za dežurstvo zimske službe, imamo još radnih mašina i kamiona koje možemo upotrebiti u slučaju prekomernih padavina, da bi se obezbedila prohodnost svih putnih pravaca i omogućio nesmetan rad institucija – kazao je Marko Vujnović, direktor JKP „Šumadija“.

Na zalihama je obezbeđeno oko 2.600 tona rizle, 740 tona industrijske soli i 12.000 kilograma kalcijum hlorida za posipanje kolovoza. Ugovorena je nabavka 3.100 tona rizle, 2.500 tona industrijske soli i 10.000 tona kalcijum hlorida čija isporuka će se vršiti sukcesivno u zavisnosti od situacije na terenu i vremenskih uslova.

Post Author: Milan

Ostavi komentar