Jevreji u Nemačkoj prinuđeni da nose žutu traku

Jedini od pet brodova iz Magelanove ekspedicije – „The Vittoria“ – doplovio je 1522 godine u Sanlcar de Barrameda u Španiji, okončavši tako prvo putovanje oko sveta koje je očigledno dokazalo da je Zemlja okrugla. Brodom je komandovao baskijski kapetan Juan Sebastian de Elcano, koji je preuzeo komandu brodom nakon Magelanove pogibije na Filipinima u aprilu 1521. godine. Tokom dugog i teškog puta, članovi posade su trpeli glad, obolevali od skorbuta i odolevali napadima portugalskih brodova. Putovanje je završio samo kapetan Elcano i još 21 član posade.

Austrijanci su 1688 godine posle jednomesečne opsade preoteli Beograd od Turaka. Janičari su prethodno temeljno opljačkali grad i ukrcali plen na 500 lađa kojima su pobegli Dunavom. Posle pljačke, Turci su spalili delove Beograda, kojem je veliku štetu nanelo i austrijsko bombardovanje.

Na zahtev saveznika da posle pobede na Ceru u Prvom svetskom ratu nad agresorskim austrougarskim trupama preduzme ofanzivu preko granice, srpska vojska počela je 1914 godine operacije u Sremu i istočnoj Bosni, poznate kao bitka na Drini. Borbe su trajale do 11. novembra 1914, kad je načelnik štaba Vrhovne komande, vojvoda Radomir Putnik, naredio povlačenje. Bitkom na Drini umanjena je ofanzivna moć austrougarske vojske.

Svim Jevrejima starijim od šest godina na teritoriji Nemačke naređeno je 1941 godine da nose žuti povez sa zvezdom kao znak razlikovanja.

Avijacija zapadnih saveznika je 1944 godine u Drugom svetskom ratu teško bombardovala Leskovac. Tokom bombardovanja poginulo je više od 1.600 civila, a centar grada potpuno je razrušen.

Ubijen je 1966 godine južnoafrički premijer Hendrik Verwoerd, tvorac aparthejda. Njegova vlada je od 1958. vodila politiku rasne diskriminacije i radila na donošenju komplikovanog sistema zakona o podvojenosti belaca u političkom, ekonomskom i kulturnom pogledu. Takva politika izazvala je antiaparthejdske demonstracije koje su bile brutalno ugašene. Kada je 1960. godine Verwoerd preživeo pokušaj atentata, on je svoj oporavak protumačio kao Božji znak odobravanja njegovog dela i politike koju je vodio. U toku narednih nekoliko godina, njegova vlada je hapsila sve one koji se nisu slagali sa njenom politikom (među njima je bio i Nelson Mendela) i određivala im duge zatvorske kazne.

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar