Javni poziv privatnim predškolskim ustanovama

Gradska uprava za vanprivredne delatnosti raspisala je Javni poziv predškolskim ustanovama čiji osnivač nije grad Kragujevac, a radi upisa dece čiji su roditelji ostvarili pravo na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi za radnu 2018/19. godinu. Pravo učešća po Javnom pozivu imaju sve privatne predškolske ustanove koje imaju akt o verifikaciji nadležnog ministarstva, a prijave mogu podneti u roku od sedam dana.

Spisak verifikovanih privatnih predškolskih ustanova na teritoriji grada Kragujevca, u koje se mogu upisati deca čiji su roditelji ostvarili pravo na naknadu dela troškova boravka i sa kojima će grad zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama, nadležna gradska uprava objaviće u roku ne dužem od tri dana po prispelim prijavama.

Inače, privatne predškolske ustanove koje ispune uslove iz javnog poziva i nakon objavljivanja spiska, prijave mogu podnositi tokom čitave radne 2018/19. godine, posle čega će spisak verifikovanih predškolskih ustanova biti ažuriran.

Prijavni formular preuzima se na zvaničnoj internet prezentaciji grada Kragujevca i sa pratećom dokumentacijom predaje se u prijemnoj kancelariji Gradske uprave za vanprivredne delatnosti, ul. Cara Lazara broj 15, ili preporučenom poštom sa naznakom “za Javni poziv“ na istu adresu.

Post Author: Milan

Ostavi komentar