Javni poziv organizacijama civilnog društva za članstvo u Radnoj grupi za izradu Programa zaštite životne sredine

Gradska uprava za razvoj i investicije poziva organizacije civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Radnoj grupi za izradu Programa zaštite životne sredine na teritoriji grada Kragujevca 2023-2033. godine.

Ovaj sektorski strateški dokument izrađuje se radi definisanja moderne javne politike u oblasti zaštite životne sredine i razvoja grada Kragujevca, uz racionalnu upotrebu prirodnih resursa.

Cilj javnog poziva je da se kroz transparentan proces izvrši izbor do tri organizacije civilnog društva čiji će predstavnici biti predloženi Gradskom veću na imenovanje za članstvo u Radnoj grupi za izradu Programa zaštite životne sredine na teritoriji grada Kragujevca 2023-2033. godine.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju organizacije civilnog društva, osnovane i registrovane na teritoriji grada Kragujevca koje deluju u oblastima zaštita životne sredine, cirkularne ekonomije, održivog razvoja, javnog zdravlja, uključivanja mladih u procese donošenja odluka i u oblasti analize metodologija i izrada javnih politika.

Detalji Javnog poziva u kome su navedeni kriterijumi, potrebna dokumentacija, rok i način podnošenja prijave, postupak izbora, dodatne informacije zainteresovanim organizacijama kao i prijavni formulari objavljeni su na zvaničnoj internet prezentaciji grada Kragujevca u okviru E usluga, u odeljku „Vrati dah prirodi – posadi drvo“ zaštite životne sredine.

Post Author: Milan

Ostavi komentar