Ispit za taksiste 26 jula

Komisija za polaganje ispita za obavljanje taksi prevoza, obaveštava kandidate za taksi vozače da će se polaganje ispita o poznavanju grada Kragujevca i propisa u oblasti taksi prevoza održati u četvrtak 26. jula 2018. godine, u sali 105 Skupštine grada, sa početkom u 13 časova. Provera znanja vršiće se prema redosledu prijavljivanja.

Prijavljivanje ispita za tekući ispitni rok traje do 20. jula 2018. godine. Prijave podnete posle tog datuma, prenose se u sledeći ispitni rok.

Kandidatima koji uspešno polože ispit, Gradsko veće izdaje sertifikat o poznavanju grada Kragujevca i poznavanju propisa iz oblasti taksi prevoza, kao uslov za dobijanje odobrenja za obavljanje taksi prevoza i taksi dozvole vozača.

Za dodatne informacije obratiti se na telefon (034) 306 225.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar