Irak je okupirao Kuvajt

Francuska Ustavotvorna skupština izglasala je 1789 godine Deklaraciju prava čoveka i građanina; stvorena je pod uticajem ideja prirodnog prava, po ugledu na deklaracije prava koje su pojedine države SAD donele ranije. Deklaracija proklamuje izvesna osnovna, prirodna i nezastariva prava čoveka kojih ga nikakva vlast ne može lišiti. Uticaj ovog akta bio je veliki, ne samo na ustavnu praksu Francuske nego i mnogih zemalja sveta. Mnoge sadašnje deklaracije imaju za osnov rešenja iz ove deklaracije, ali ih proširuju novim, posebno socijalnim i ekološkim pravima.

Donesen je 1893 godine propis kojim se prvi put u vojsku Kraljevine Srbije uvodi „vazdušna sila“. Dokument je potpisao kralj Aleksandar Obrenović i njime je predviđeno da se pri „indžiniriji“, u svakoj diviziji „po mogućstvu“, obrazuju još i „vazduhoplovska i velosipedska odeljenja“ balona, jer se prvi avion, letelica braće Rajt, pojavio tek desetak godina kasnije. Današnji dan slavi se kao Dan avijacije Ratnog vazduhoplovstva i odbrane Vojske Jugoslavije.

Umro je 1922 godine američki fizičar, pronalazač telefona, Aleksandar Bel. Bel se bavio istraživanjem mehanike govora. U Bostonu je osnovao školu za učitelje gluvonemih. Godine 1876. patentirao je svoj izum – telefonski aparat – koji će nekoliko godina kasnije naći primenu u mnogim zemljama sveta. Prva telefonska linija u Beogradu uspostavljena je 1883. godine.

Irak je 1990 godine izvršio invaziju na Kuvajt i okupirao ga.

Post Author: Milan

Ostavi komentar