GV: Budžet za poljoprivredu 26,5 miliona dinara

Gradsko veće Kragujevca usvojilo je Program o rasporedu subvencija za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u 2020. godini. Ukupan iznos sredstava za subvencije u poljoprivredi Odlukom o budžetu grada Kragujevca je 26,5 miliona dinara.

Usvojenim programom opredeljeno je 2,5 miliona dinara za regres za reproduktivni materijal (prvo veštačko osemenjavanje), milion dinara za podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze, zatim 1,5 miliona za nabavku nove opreme za pčelarstvo i 8,5 miliona dinara za nabavku nove priključne mehanizacije.

Subvencije za poljoprivredu predviđene su i za osiguranje useva, plodova i životinja u iznosu od 3,5 miliona, nabavku mašina i opreme za pripremu stočne hrane u iznosu od tri miliona, podizanje i opremanje plastenika i nabavku opreme za navodnjavanje u iznosu od milion dinara kao i za sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite u iznosu od četiri miliona.

Za dotacije nevladinim organizacijama, (poljoprivrednim udruženjima) planirano je milion dinara a za naknadu štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugog predviđen je iznos od 500 hiljada dinara.

Post Author: Milan

Ostavi komentar