Gutenberg odštampao prvu knjigu – Bibliju

Johan Gutenberg odštampao je 1445 godine prvu knjigu – Bibiliju.

Rođen je 1685 godine Georg Fridrih Hendl, nemački kompozitor, uz Baha najistaknutiji predstavnik perioda baroka u muzici. Živeo je i stvarao najviše u Londonu (blizu 50 godina), pa ga Englezi smatraju svojim (od 1726. engleski državljanin). Do 1717. bio je violinista, orguljaš i kapelmajstor u Nemačkoj, a od 1720. direktor Kraljevske muzičke akademije u Londonu. U prvom periodu pretežno je bio operski stvaralac (40 opera) uz manja muzička dela (kantate, psalmi i dr). Njegove opere u žanru italijanskih opera-serija („Rodrigo“, „Rinaldo“, Radamisto“, „Julije Cezar“, „Kserks“…) pune su dramatike i melodijskog bogatstva. Naročito je značajan kao kompozitor i reformator oratorijuma, kom je dao vokalno-orkestarski oblik i izdvojio ga iz čisto crkvene muzike („Mesija“, „Izrael u Egiptu“, „Juda Magbejac“, „Samson“ i dr).

U redakciji lista „Novo vreme“, na četvrtom spratu hotela „Moskva“ u Beogradu, osnovan je 1910 godine Srpski olimpijski klub. To je i prva zvanična olimpijska organizacija Južnih Slovena. Za direktora je izabran kapetan Svetomir S. Đukić, a za počasnog predsednika đeneral u penziji Nikodije Stefanović. U to doba su se oficiri najčešće brinuli o širenju sporta. Zdravlje nacije bilo je od presudnog značaja za svaku vojsku. Srpski olimpijski klub je 1911. promenio ime u Središnu saveznu upravu ili Centralni olimpijski klub, a 1912. je uzeo naziv Srpski olimpijski komitet.

Benito Musolini osnovao je 1919 godine fašističku partiju u Italiji.

U Rambujeu su 1999 godine posle 17 dana završeni pregovori između Srba i Albanaca, najavom albanskih predstavnika da u načelu prihvataju ponuđeni sporazum, dok su srpski predstavnici izričito odbacili strano vojno prisustvo na Kosovu i Metohiji, a strani posrednici odredili dve sedmice kao rok za potpisivanje sporazuma.

Post Author: Milan

Ostavi komentar