Građani ocenjuju rad komunalnih preduzeća

Ukoliko odbornici Skupštine grada usvoje izmene i dopune Odluke o komunalnim delatnostima, građanima Kragujevca će prvi put biti omogućeno da učestvuju u kontroli kvaliteta tih usluga. Na taj način oni će dobiti priliku da se u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima, izjašnjavaju o pruženim uslugama. Ukoliko rezultati izjašnjavanja građana pokažu da nisu zadovoljni, lokalna samouprava ima obavezu da preispita rad komunalnih preduzeća i naloži da nedostatke uklone u roku od tri meseca.

Pored usluga javnog gradskog i prigradskog prevoza, građani će ocenjivati pijačne i usluge čistoće, dimničarske usluge, zatim javnih parkirališta, kao i usluge koje pruža JKP Gradska groblja. Preduzeća će jednom godišnje biti u obavezi da sprovedu postupak izjašnjavanja korisnika o kvalitetu pružanja usluga u trajanju od najmanje 30 dana. Javni poziv biće objavljen u sredstvima javnog informisanja, na zvaničnoj interent stranici Skupštine grada i preduzeća. Izveštaj o rezultatima izjašnjavanja nadležnoj Gradskoj upravi dostavlja se u roku od 15 dana.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar