Grad preuzima Medicinu rada

Gradsko veće, na sednici održanoj 4. decembra, donelo je zaključak o pokretanju inicijative za preuzimanje osnivačkih prava nad Zavodom za zdravstvenu zaštitu radnika d.o.o., popularne Medicine rada. Inicijativa će biti prosleđena Ministarstvu privrede kao i Ministarstvu zdravlja.

Zavod za zdravstevnu zaštitu radnika, koji zbrinjava 38 000 osiguranika, početkom septembra podneo je inicijativu gradu Kragujevcu s obzirom na to da je i dalje jedina zdravstvena ustanova sa ovim statusom. Takođe, dalji rad ugrožavaju i neizmirene obaveze u ukupnom iznosu od 93,9 miliona dinara. Ukoliko Vlada Srbije prihvati ovu inicijativu Gradskog veća, bivša Medicina rada biće deo primarne zadravstvene zaštite.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar