Ernest Šaklton otkrio južni magnetski pol, zapalio se student Jan Palah zbog sovjetske invazije Čehoslovačke

Kristofor Kolumbo vratio se 1493 godine u Španiju sa svog prvog putovanja.

Ivan IV Grozni, veliki moskovski knez, krunisao se 1547 godine i postao prvi car Rusije.

U Beogradu je 1908 godine otvoren hotel „Moskva“, podignut na mestu gde je bila kafana „Velika Srbija“. Zgradu su projektovali srpski arhitekta Jovan Ilkić i grupa arhitekata iz Sankt Petersburga.

Engleski polarni istraživač ser Ernest Šaklton otkrio je 1909 godine južni magnetski pol.

U SAD-u je 1919 godine stupila na snagu Prohibicija kojom je bila zabranjena proizvodnja, prodaja i transport opojnih pića.

Umro je 1927 godine srpski geograf Jovan Cvijić, osnivač antropogeografije i geomorfologije u Srbiji i Srpskog geografskog društva, profesor i rektor Univerziteta u Beogradu, predsednik Srpske kraljevske akademije, počasni doktor pariske Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu. Veoma su značajni njegovi radovi o morfologiji i hidrografiji Dinarskog krša i drugih kraških predela, tektonici i glacijaciji planina Balkanskog poluostrva, studije o Jadranskom primorju, balkanskim kotlinama i poljima, Šumadiji i Panonskom basenu i o migracijama jugoslovenskih naroda. Odigrao je izuzetnu ulogu kao savetnik srpske delegacije na mirovnim pregovorima u Parizu posle Prvog svetskog rata. Dela: „Osnove za geografiju i geologiju Makedonije i Stare Srbije“ (tri toma), „Antropogeografski problemi Balkanskog poluostrva“, „Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje“, „Geomorfologija“ (dva toma), „Etnogeografske karte jugoslovenskih zemalja“, „Geografska karta Jugoslavije“, „Govori i članci“ (četiri toma).

Češki student filozofije, Jan Palah, zapalio se 1969 godine u Pragu na Vacvalskim namjestima u znak protesta zbog sovjetske invazije na Čehoslovačku.

Otpočela je 1991 godine operacija „Pustinjska oluja“. Ova vojna operacija u Zalivu vođena je pod komandom SAD-a protiv Iraka povodom agresije koju je u avgustu 1990. godine Irak izvršio na Kuvajt. Cela operacija vođena je bez iakvih ograničenja i poštovanja pravila ratnog prava. Koalicija na čelu sa SAD-om nastupila je sa silom nesrazmernom iračkoj, sa najmodernijim oružjem čija je upotreba izazvala teške ekološke posledice, brojne ljudske gubitke i materijanu štetu.

U eksploziji metana u rudniku „Soko“ u Čitluku kraj Sokobanje poginulo je 1998 godine 29 rudara.

Post Author: Milan

Ostavi komentar