Donet “Dušanov zakonik“

Na današnji dan, 21 maja 1349, u Skoplju donešen jedan od najvećih pravnih akata srednjovjekovne Srbije- “Dušanov zakonik“.

Nemački slikar i graver Albreht Direr, jedan od najvećih renesansnih majstora, rođen 21 maja 1471 . Izradio portrete velike umetničke i dokumentarne vrednosti i izvanredne gravure u drvetu i bakru, koje odlikuje precizan crtež.

Portugalci otkrili nenastanjeno ostrvo Sveta Jelena u južnom Atlantiku 21 maja 1502.

Italijanski filozof, dominikanac Tomazo Kampanela, zastupnik utopijske filozofije, umro 21 maja 1639. Optužen da širi jeretičku nauku, 1599. osuđen na doživotni zatvor. Oslobođen posle 27 godina na intervenciju pape Urbana VIII. Svoj ideal države opisao u delu \“Grad sunca\“, koji je postao udžbenik utopijske filozofije.

Kralj Aleksandar Obrenović ukinuo 21 maja 1894 liberalan Ustav iz 1888. i vratio na snagu Ustav iz 1869.

U Parizu 21 maja 1904 osnovana Svetska fudbalska federacija, FIFA.

Ruski nuklearni fizičar Andrej Saharov, borac za političke slobode i ljudska prava, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1975, rođen 21 maja 1921. Kao nepomirljiv protivnik režim 1980. izgnan iz Moskve u Gorki, gde je ostao do 1986.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar