Deveta sednica Saveta za zdravlje grada Kragujevca

Na jučerašnjoj, devetoj sednici Saveta za zdravlje grada Kragujevca, razmatrani su godišnji izveštaji o radu savetnika za zaštitu prava pacijenata i Saveta za zdravlje, za period od 1. januara do 31. decembra 2021. godine, kao i izveštaji o rezultatima posebnih programa javnog zdravlja koji su realizovani u istom periodu u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Kragujevac, a bilo je reči i o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji.

Kada je reč o pravima pacijenata, u 2020. godini bilo je 26 prigovora od čega 12 osnovanih, dok je prošle godine podneto nešto više – 31 prigovor ali je manji broj osnovanih, svega šest – istakla je Gordana Damnjanović predsednica Saveta za zdravlje. Najveći broj prigovora se odnosio na pravo na dostupnost zdravstvene zaštite, pravo na informisanost i bezbednost pacijenata.

Savet za zdravlje, u skladu sa predloženim programom rada za 2022. godinu, nastavlja sve aktivnosti vezane za Zakon o pravima pacijenata, Zakon o javnom zdravlju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a u skladu sa Pravilnikom i Poslovnikom o radu Saveta za zdravlje.

Pored prioriteta koji su vezani za unapređenje rada sa savetnicom za zaštitu prava pacijenata imamo predložene nove programe koje je usvojila Skupština grada za 2022. godinu iz oblasti javnog zdravlja, a naš fokus je i na unapređenju promocije, prevencije, zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, saradnja sa gradskom organizacijom Crvenog krsta i programima u oblasti zdravstvene zaštite i promociji dobrovoljnog davalaštva krvi. Savet čini sve napore na unapređenju kvaliteta rada, saradnji i povezanosti čitavog sistema zadravstvene zaštite. Jedna od najnovijih odluka je formiranje inicijalne radne grupe vezane za palijativnu negu i u tom pravcu činimo aktivnosti koje su vezane za realizaciju Opšte bolnice za grad Kragujevac u sklopu koje bi bio i Regionalni centar za palijativnu negu.

Post Author: Milan

Ostavi komentar