Delegacija Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture posetila kompleks VTZ-a

Prostor Vojnotehničkog zavoda predstavlja nacionalno i istorijsko blago, zbog čega je u projekat njegove revitalizacije potrebno uključiti institucije od nacionalnog značaja. Tim povodom, Kragujevac je danas posetila Dubravka Đukanović, v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture sa timom svojih saradnika, gde se najpre sastala sa gradonačelnikom Kragujevca Nikolom Dašićem, a potom sa Borisom Kovačevićem, pomoćnikom gradonačelnika za međunarodnu saradnju i članovima radnog tima sa kojima je nakon sastanka obišla kompleks VTZ-a.

Tema sastanka je bilo pitanje razvoja Vojnotehničkog zavoda, pitanje njegovog statusa, zaštite. Zavod je prilikom utvrđivanja kompleksa za nepokretno kulturno dobro, odnosno prostorno kulturno-istorijsku celinu od izuzetnog značaja, već dao uslove i mere tehničke zaštite, međutim za jedan ovako vredan, jedinstven i kompleksan prostor neophodno je uraditi posebnu studiju zaštite nasleđa u okviru koje se radi i plan upravljanja. To su vrlo važni dokumenti koji bi trebalo da se rade paralelno sa izradom PDR-a i drugih studija koje prate uređenje ovog prostora. Tako da je neposredno razgovor vođen o tome da se Republički zavod uključi pre svega davanjem jednog predstavnika za radni tim koji će se baviti Vojnotehničkim zavodom, a zatim konkretno organizacijom izrade Studije zaštite nasleđa i plana upravljanja – rekla je Dubravka Đukanović.

Predstavnici grada Kragujevca istakli su  da u ovom delu grada vide veliki razvojni potencijal, turistički i privredni, kao i centar razvoja kreativnih industrija. Jedna od ideja je i umrežavanje ovog prostora sa drugim prostorima evropskog kulturnog i industrijskog nasleđa.

Naša ideja je da to bude centar kreativnih industrija, nešto što bi taj prostor činilo samoodrživim. Formirali smo radno telo na nivou grada koje će se baviti revitalizacijom Kneževog arsenala. Članovi su arhitekte i urbanisti koji su podizali grad, profesori, članovi Gradskog veća, gradonačelnik, i načelnica Šumadijskog upravnog okruga, nosioci privrednih aktivnosti, gradskih institucija  Želja nam je da se u taj radni tim uključi i republički Zavod zavod za zaštitu spomenika kulture. Prioritetni zadatak je da proverimo stanje na terenu po pitanju imovinsko-pravnih odnosa i da ih rešavamo što je moguće brže i efikasnije – rekao je Boris Kovačević.

Post Author: Milan

Ostavi komentar