Danas su Materice

Srpska pravoslavna crkva obeležava danas Materice – praznik majki, dve nedelje pred Božić. To je najveći hrišćanski praznik posvećen majkama. Kao što su majke vezivale na Detinjce, na isti način i deca danas vezuju majke.

Ovo uzajamno „drešenje“ je uzajamno činjenje poklona ljubavi, što stvara prazničnu, svečanu atmosferu u porodičnim hrišćanskim krugovima.

Detinjci, Materice i Oci su, dakle, naši narodni praznici nanizani u predprazništvu Rođenja Hristovog, tako da su u sredini Materice, dan majki, jer je majka veza po kojoj „da nije majke, ni sveta ne bi bilo“.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar