Danas se obeležava Svetski meteorološki dan

Danas, 23 marta, se obeležava Svetski meteorološki dan. Na taj datum 1950. godine, stupila je na snagu Konvencija o osnivanju Svetske meteorološke organizacije (WMO) kao specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija, koja se bavi pitanjima atmosfere, klime i voda.

Sve veća ranjivost na klimatske promene uslovila je potrebu unapređenja nacionalnih hidrometeoroloških službi u cilju obezbeđivanja uspešnijeg praćenja i prognoziranja klime, rane identifikacije problema, kao i donošenje mera i strategija za prilagođavanje izmenjenim klimatskim uslovima.

Svake godine Svetska meteorološka organizacija i 189 zemalja članica,  meteorološka stručna i naučna javnost širom sveta obeležavaju Svetski  meteorološki dan.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar