Danas je praznik Sveti apostol i jevanđelist Matej

Danas je praznik Sveti apostol i jevanđelist Matej. Bio je carinik i sakupljač poreza, ali na prvi poziv Gospoda u Kapernaumu, Matej je krenuo prilježno i punim srcem za Hristom. Napisao je Jevanđelje na jevrejskom jeziku i ono je, prevedeno na grčki, došlo i do nas. Po silasku Svetoga duha, apostol Matej je propovedao Jevanđelje po Etiopiji, Partiji i Mideji. U Etiopiji je postavio za episkopa nekog Platona, a zatim se povukao u molitvenu samoću. Krstio je ženu i sina kneza te zemlje i knez naredi vojnicima da ga dovedu na sud. Vojnici nikad nisu uspevali da vide jevanđelistu, iako su mu čuli glas, pa najzad sam knez odluči da ga uhvati. Mučio ga je paleći mu vatru na grudima i svetitelj najzad, pomolivši se Bogu, izdahnu. Knez je naredio da Matejevo telo u olovnom sanduku bace u more, ali se Matej čudotvorno javio episkopu Platonu i rekao mu gde da nađe njegovo telo. Videvši sva ova čudesa, knez se najzad krstio i primio ime Mateja, napustivši sva svoja zemaljska dobra, a kada je postao i episkop, bogougodno je služio Crkvi do kraja svog života.

Post Author: Milan

Ostavi komentar