Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu organizuje predavanje „Od otpada do lekova uz pomoć mikroorganizama“

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu organizuje predavanje „Od otpada do lekova uz pomoć mikroorganizama“
dr Jasmine Nikodinović-Runić, naučnog savetnika Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerziteta u Beogradu.

Javno predavanje dr Jasmine Nikodinović-Runić na globalno aktuelnu temu, održaće se u Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu, u ponedeljak, 14. novembra 2022. godine sa početkom u 12 sati.
Rezime predavanja:
Proizvodnja otpada je masovno porasla širom sveta poslednjih decenija i nema znakova usporavanja. Očekuje se da će se do 2050. godine proizvodnja čvrstog komunalnog otpada širom sveta povećati za otprilike 70 procenata na 3,4 milijarde metričkih tona, što iznosi 0,8 kilograma po osobi dnevno. Do ovoga je došlo zbog brojnih faktora, kao što su rast stanovništva, urbanizacija i ekonomski rast, kao i navike potrošača u kupovini.
Loše upravljanje otpadom služi kao plodno tlo za prenosioce bolesti, doprinosiglobalnim klimatskim promenama kroz stvaranje metana, a može čak i da promoviše urbano nasilje. Mikroorganizmi, čijeg smo postojanja postali svesni tek sa konstruisanjem prvog mikroskopa to jeste od osamdesetih godina sedamnaestog veka, nam odvajkada omogućavaju normalan život na planeti Zemlji. Mikroorganizmi su najbrojniji organizmi na planeti i rasprostranjeni su u svim sferama životne sredine: u svim vodama, deo su litosfere u kojoj utiču na formiranje zemljišta, naseljavaju i atmosferu, a i druge organizme, uključujući i čoveka. Samo ljudsko telo ima oko 100 milijardi bakterija od kojih većina živi na koži i u digestivnom sistemu. Iako su poznate po tome što izazivaju ozbiljne bolesti poput upale pluća, meningitisa i sindroma toksičnog šoka, samo 3% bakterija je aktivno štetno za ljude ili životinje. Bakterije su i poznati proizvođači antibiotika, koji su kroz istoriju spasili puno života, ali su neodgovornom upotrebom doveli do pojave rezistentnih mikroorganizama, i do naše sve veće potrebe za novim antibioticima.
Manje je poznata činjenica da bakterije mogu da produkuju i osnovu za druge lekove, poput antitumorskih i imunosupresivnih jedinjenja.

Na ovom predavanju biće reči o tome da li mikroorganizmi mogu da nam pomognu da „očistimo“ prirodu od različitog otpada, kroz inovativne biotehnološke procese i da od tog otpada dobijemo kako antibiotike i druge lekove, tako i vredne materijale poput prirodne bioplastike. Nedavno je istraživački tim od 14 naučnika iz tri institucije (Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo iz Beograda, Prirodno matematički fakultet, Centar za informacione tehnologije iz Kragujevca i Internacionalni centar za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju iz Trsta) počeo da radi na projektu BioECOLogics, finansiranom od Fonda za nauku Republike Srbije, u okviru programa IDEJE i počeo i formalno da radi na realizaciji poduhvata “od otpada do novih eko-održivih bioterapeutika”.

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar