Bez vode sledeći potrošači

JKP Vodovod i kanalizacija Kragujevac danas bez vode ostavlja sledeće potrošače :

Bagremar, ul. Josipa Šnersona ( od 08:00 do 12:00 časova ), ulična linija.
Pčelice, ul. Mileve Divac br.7 ( od 12:00 do 14:00 časova ), popravka priključka.
Denino Brdo, ul. Bukureška br.54 ( od 14:00 do 16:00 časova ), ulična linija.
Aerodrom, ul. Vladimira Rolovića br.13 ( od 08:00 do 11:00 časova ), popravka priključka u šahti.
Bresnica, ul. Bate Radakovića br.8 ( od 11:00 do 13:00 časova ), popravka priključka u šahti.
Denino Brdo, ul. Sime Lozanića br.2-4 ( od 13:00 do 16:00 časova ), ulična priključak.
Bresnica, ul. Dr. Jovana Ristića br.56 ( od 08:00 do 11:00 časova ), priključak.
Aerodrom, ul. Rasinska br.12 ( od 11:00 do 14:00 časova ), raskop hidranta.

Napomena: Plan isključenja je podložan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.

Post Author: Milan

Ostavi komentar