Bez vode sledeći potrošači

JKP Vodovod i kanalizacija Kragujevac danas bez vode ostavlja sledeće potrošače :

Stanovo, ul. Sretoandrejske Skupštine br.2 ( od 08:00 do 11:00 časova ), ulična linija.
Erdeč, ul. Milutina Jovanovića br.12 ( od 11:00 do 14:00 časova ), priključak.
Višnjak, ul. Petra Ubavkića br.43 ( od 14:00 do 16:00 časova ), ulična linija.
Bresnica, ul. Primoža Trubara br.9 ( od 08:00 do 11:00 časova ), ulična linija.
Bresnica, ul. Radnička br.7 ( od 11:00 do 13:00 časova ), ulična linija.
Bresnica, ul. VI Bosanske br.4 ( od 13:00 do 16:00 časova ), priključak.
Ul. Uroša Crnilovića br.1 ( od 16:00 do 17:00 časova ), nasipanje.

Napomena: Plan isključenja je podložan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.

Post Author: Milan

Ostavi komentar