Autonomni ženski centar: Ne postoji politička volja da se spreče ubistva

U samo nekoliko dana, oko 18. maja – Dana sećanja na žene žrtve nasilja, u Srbiji su ubijene četiri žene, a ovi događaji, smatra Autonomni  ženski centar, još jednom su ukazali na duboko rasprostranjenu toleranciju na sveprisutno nasilje prema ženama, kao i na propuste institucija.

U slučaju koji se dogodio u Kragujevcu ispostavilo se da je ubijena žena nebrojeno puta prijavljivala nasilje, da je bila smeštena u sigurnu kuću, da je ubica maltretirao sinove… I pored svih pokazatelja da je postojao rizik od ubistva, o čemu su ustanove imale saznanja, nije se pribeglo oštrijim zakonskim merama.

U saopštenju AŽC. dodaje se da u Srbiji ne postoji jasna politička volja da se žene zaštite od nasilja i spreče ubistva.

I pored brojnih zakona, smernica, mera i kampanja, ne postoji ni jasan i nedvosmislen stav stručnjaka i javnosti da je nasilje prema ženama nedopustivo i kažnjivo, navodi AŽC, koji zahteva da se hitno započne sa primenom politike nulte tolerancije na nasilja prema ženama.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar