Austro-Ugarska uputila ultimatum Srbiji

Na današnji dan, 23 jula 1759., Rusi u Sedmogodišnjem ratu, pod komandom generala Petra Semjonoviča Saltikova, potukli prusku armiju u bici kod Kaja, na istoku Nemačke.

Vilijem Bart iz Mičigena, SAD, 23 jula 1828 patentirao „tipografer“, koji se smatra prvom pisaćom mašinom.

Američki pronalazač Ajzak Merit Singer, koji je 1851. usavršio prvu šivaću mašinu koja je ušla u široku upotrebu, umro 23 jula 1875.

Austro-Ugarska 23 jula 1914 uputila ultimatum Srbiji da sprovede istragu povodom atentata na prestolonaslednika Franca Ferdinanda 28. juna u Sarajevu, zahtevajući da u istrazi učestvuju i austrougarski policajci. Srbija odbila zahtev smatrajući da je to zadiranje u suverenitet države. Austro-Ugarska 28. jula objavila rat Srbiji.

Nemačke trupe počele nadiranje prema Staljingradu, gde je vođena jedna od najvećih bitaka Drugog svetskog rata, 23 jula 1942. Završena 2. februara 1943. nemačkim porazom.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar