Aktivnosti kampanje “Tvoje telo je tvoje. I na netu i u stvarnom svetu“ u Kragujevcu

U organizaciji Kancelarije poverenice za zaštitu ravnopravnosti i Populacionog fonda UN u Srbiji, za učenike viših razreda osnovne škole i srednjoškolce u Kragujevcu održana je  radionica na temu Zaštita od diskriminacije i različitih oblika nasilja  koja se u šest lokalnih samouprava održava u okviru kampanje  „Tvoje telo je tvoje. I na netu i u stvarnom svetu“.

Cilj kampanje je podizanje svesti o rodno zasnovanom nasilju počinjenom posredstvom tehnologije i njegovim posledicama.

Grad Kragujevac, kao dobitnik priznanja ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za 2022 godinu, prvi je grad u Srbiji gde se održava radionica u okviru kampanje „Tvoje telo je tvoje. I na netu i u stvarnom svetu“ koju sprovodi Kancelarija poverenice za zaštitu ravnopravnosti  a cilj je prevencija i sprečavanje svih oblika nasilja i diskriminacije, kaže dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvo i socijalnu zaštitu koja je u ime grada pozdravila učesnike i paneliste. Ona je podsetila je Grad Kragujevac tokom prošle godine realizovao brojne aktivnosti kroz LAP za rodnu ravnopravnost i u tom intezitetu će biti nastavljeno i ove godine. Pored toga, danas je značajan dan jer će se u Kragujevcu odigrati niz važnihdogađaja  vezanih za zaštitu od nasilja, sajber nasilja, zlostavljanja i njihovu prevenciju i sprečavanje, istakla je dr Damnjanović i najavila formiranje koordinacionog tela koje će okupljati profesionalce u sistemu i zaiteresovane strane. Aktiv pedagoga i psihologa grada Kragujevca je već održao sastanak sa predlogom mera, a Dom zdravlja otvorio telefonsku liniju Savetovališta za podršku. Svaki korak i mera koju realizujemo je naša namera da se vrate porodične tradicionalne vrednosti i vaspitanje kao i pružanje sveobuhvatne podrške koja će se kroz buduće projekte ostvariti, istakla je dr Damnjanović, članica Gradskog veća.

U okviru kampanje  bodirajt koji su sproveli Populacioni fond u saradnji sa Kancelarijom poverencije, ranije su održane obuke za vršnjačke edukatore  i danas oni svoje vršnjake obučavaju da prepoznaju nasilje putem tehnologija, objašnjava Bogdan Banjac, samostalni savetnik u Kancelariji poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Cilj je da radionicama obuhvatimo što veći broj mladih koji su svesni opasnosti koje vrebaju  na internetu i mehanizama zaštite, kome da se obrate kada se to dogodi. Banjac je podsetio da je preveden sa engleskog  i dostupan Pojmovnik nasilja koji je deo globalne kampanje bodirajt. Sledeća radionica će biti održana u Vranju, najavio je Banjac.

Kampanja, koja je Srbiji započeta u novembru 2022. godine, od ove godine baviće se aktivnim uključivanjem mladih u šest jedinica lokalne samouprave u prepoznavanju fenomena zloupotrebe i naselja putem interneta i širenju znanja o načinima prevencije i zaštite. Na ovaj način mladi će se upoznati sa različitim oblicima nasilja, ali i temom diskriminacije.

Post Author: Milan

Ostavi komentar