Ako vas ujede pas lutalica u Kragujevcu, ne morate na sud

Gradsko veće usvojilo je Pravilnik o postupku i načinu rešavanja zahteva za mirno rešenje sporova za naknadu štete nastale usled ujeda pasa ili mačaka lutalica na teritoriji grada Kragujevca.

To praktično znači da građani koje ujede pas lutalica, pre pokretanja sudskog postupka za ostvarivanje prava na naknadu nematerijalne štete, kao i u toku sudskog postupka, a pre donošenja pravosnažne odluke, mogu da podnesu zahtev Gradskom pravobranilaštvu,. Pravilnikom je predviđeno da zahtev u ime oštećenog može podneti zakonski zastupnik, staratelj ili advokat.

U slučaju ujeda od strane psa ili mačke lutalice, oštećeno lice je obavezno da u roku od 48 sati podnese izjavu i JKP “Šumadija“ – Kragujevac – služba Zoohigijene. Izuzetno, kako je Pravilnikom predviđeno,  taj rok zbog medicinske interevencije može biti produžen najduže do 72 časa. Obavezna dokumentacija podrazumeva – fotokopiju lične karte, kompletnu lekarsku dokumentaciju, službenu belešku od strane Policijske uprave Kragujevac kao i fotografiju povrede. Pravobranilaštvo je dužno, da zahtev ukoliko je uredan i potpun dostavi Komisiji za utvrđivanje osnova i visine naknade nematerijalne štete u roku od pet radnih dana. Komisija, o prihvatanju, odbijanju ili odbacivanju zahteva odlučuje u roku od 15 dana. Polovinu iznosa, koji se u zavisnosti od povrede, kreće u rasponu od 20 000 do 80 0000 dinara snosi grad, a drugu polovinu JKP “Šumadija“ Kragujevac.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar