Program energetske efikasnosti Kragujevca

Javna tribina o Nacrtu Programa energetske efikasnosti grada Kragujevca za period 2018 – 2020. godine, održana je u Skupštini grada. Izrada ovog programa poverena je Fakultetu inženjerskih nauka, koji je u saradnji sa Odeljenjem za energetsku efikasnost obavio ovaj posao. Dokument sadrži bilanse energetskih troškova na nivou grada i predloge mera na osnovu kojih je moguće ostvariti uštede.

Programom je obuhvaćeno oko 300 javnih zgrada- vrtići, škole, ustanove kulture, mesne zajednice, administrativne zgrade, sportski objekti- čiji se troškovi finansiraji iz budžeta grada. U okviru programa dat je i predlog mera na osnovu kojih će biti ostvarena ušteda od najmanje 1%

Nakon sprovedene javne rasprave, Nacrt programa sa usvojenim primedbama i sugestijama biće upućen Gradskom veću, a potom će o njemu odlučivati odbornici Skupštine grada. Tekst ovog dokumenta objavljen je na zvaničnom sajtu grada.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar