Problem zapošljavanja Roma

U okviru projekta „Lokalni modeli za zapošljavanje i socijalnu podršku“ u organizaciji Asocijacije koordinatora za romska pitanja, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo i kragujevačke lokalne samouprave,juče je u Skupštini grada održan okrugli sto. Učesnici okruglog stola bili su predstavnici Gradske uprave, relevantnih institucija koje se bave pitanjem položaja Roma kao i članovi Lokalnog mobilnog tima.

Rad Mobilnog tima, u čijem sastavu su koordinator za romska pitanja, predstavnici Centra za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje, pedagoški asistent i zdravstveni medijator, ima veoma važnu ulogu u unapređenju položaja Roma na teritoriji Kragujevca. Članovi tima najmanje jednom mesečno obilaze romska naselja i informišu o dostupnosti usluga lokalnih institucija kako bi se pripadnici ove nacionalne manjine integrisali u lokalnu zajednicu i ostvarili svoja prava.

Cilj ovog projekta je da unapredi lokalne mehanizme za sprovođenje javnih politika inkluzije Romkinja i Roma na lokalnom nivou sa posebnim merama za zapošljavanje. Moguće rešenje ovog problema Asocijacija koordinatora za romska pitanja vidi u samozapošljavanju i zadrugarstvu.

Poražavajući je podatak da je preko 95 odsto Roma radno je sposobno, ali ne i zaposleno. Brojna istraživanja pokazuju da je nezaposlenost Roma diskriminacija, odnosno posledica određenih predrasuda prema ovoj zajednici.

Pitanje zapošljavanja mladih, obrazovanih Roma je jedno od prioritenih kojima se bavi Lokalni akcioni plan za Rome. Na teritoriji Kragujevca registrovano je deset mladih Roma koji imaju diplomu fakulteta, ali do sada nisu uspeli da se zaposle.

Saradnja kragujevačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje i lokalne samouprave na planu zapošljavanju Roma, dala je značajne rezultate: pet se zaposlilo kroz program samozapošljavanja, 4 preko Programa finansiranje poslodavaca, dvanaestoro je uključeno kroz javne radove a sedam osoba sa invaliditetom, pripadnika romske nacionalnosti, takođe je angažovano u javnim radovima.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar