Pobednici Hakatona za mlade Rome i druge marginalizovane grupe predstavili iskustva iz implementacije

Završni događaj Hakatona koji je realizovan u okviru četvorogodišnjeg programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ , koji sprovodi Nemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ) u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, održan je danas u prostorijama Biznis inovacionog centra. Program koji je na teritoriji Kragujevca i Pirota sproveo Business Innovation Programs ( BIPS ) okupio je mlade Rome, kao i pripadnike drugih marginalizovanih grupa od 15 do 30 godina, pred kojima su isti socio – ekonomski izazovi. Oni su tokom nekoliko meseci prošli dug put od identifikacije problema lokalnog karaktera preko razrade rešavanja i uz podršku partnera sproveli svoje ideje. Završnom događaju – prezentaciji iskustava iz implementacije svojih ideja pobedničkih timova iz Kragujevca i Pirota, prisustvovali su Ivana Simonović savetnica u programu Nemačke razvojne saradnje – Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, Gordana Damnjanović članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i Stefan Jovanović pomoćnik gradonačelnika za omladinu i saradnju sa Univerzitetom.

Osnovni cilj ovog projekta bio je da čujemo glas mladih. Ovo je veliki program koji se sprovodi od 2018. do marta 2023. godine kazala je Ivana Simonović savetnica u programu Nemačke razvojne saradnje. Posvećeni smo socijalnoj inkluziji Roma i Romkinja, kao i radu sa drugim marginalizovanim i osetljivim grupama. Ali, negde smo uvideli da smo najmanje čuli mlade, njihovo viđenje problema u lokalnim zajednicama i predloga kako da budu rešeni. Izabrali smo Pirot i Kragujevac kao dva grada i opštine sa kojima sarađujemo direktno. Odabrali smo po četiri tima mladih, u saradnji sa BIPS – om i prepustili njima da nam kažu šta su to gorući problemi u njihovim zajednicama i koji su njihovi predlozi da se ti problemi reše.

Ceo program traje već godinu dana i preko 30- oro mladih iz Kragujevca i Pirota bilo je deo celog pilot programa, koji će biti nastavljen. Puno je naučenih lekcija i puno informacija sa kojima dalje možemo da radimo, da što više uključimo mlade.

Danas smo imali priliku da čujemo pobedničke timove iz Kragujevca i Pirota sa njihovim sjajnim idejama kako da unaprede goruće probleme kada je reč o mladima, istakla je Gordana Damnjanović. Drago mi je da se bave zdravstvenom zaštitom, očuvanjem i unapređenjem reproduktivnog zdravlja mladih i psihosocijalnom podrškom mladima koja je izuzetno bitna. Nadam se da i one ekipe koje nisu pobedničke imaju šansu za dalju saradnju i za podršku njihovim projektnim idejama. Nemačka razvojna agencija je mnogo toga dala našem gradu i uopšte čitavoj zemlji. U Kragujevcu upravo završavamo Lokalni akcioni plan za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja koji će obuhvatiti sve oblasti u skladu sa nacionalnim strateškim dokumentima.

Post Author: Milan

Ostavi komentar