Završen predlog Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost

Ravnopravniji položaja žena u Kragujevcu može se postići napretkom u oblasti zdravstva, bezbednosti, obrazovanja, ali i poboljšanjem ekonomskog položaja, kao i ličnim i profesionalnim razvojem slabije zastupljenog pola, zaključak je Komisija za rodnu ravnopravnost Skupštine grada Kragujevca i osnova predloga Lokalnog akcionog plana rodne ravnopravnosti.

U oblasti zdravstva treba unaprediti rodnu ravnopravnost u zdravstvenoj politici kroz edukaciju žena, naročito žena u seoskim sredinama, o značaju rađanja, zatim imunizacije protiv HPV virusa, merama zdravstvene zaštite, skrining pregledima, ali i uvođenja redovnih preventvnih pregleda za zaposlene.

U oblasti bezbednosti i obrazovanja, planirana je prevencija i suzbijanje svih vidova nasilja i obezbeđivanje sveobuhvatnog sistema zaštite žrtve i unapređenje bezbedonosne kulture kao i sprovođenje politike jednakih mogućnosti u oblasti obrazovanja. U okviru ličnog i profesionalnog razvoja i poboljšanja ekonomskog položaja žena, Lokalnim akcionim planom previđene su mere za povećanje učešća žena u procesima odlučivanja i upravljanja, ali i ostvarivanja ravnopravnosti polova i politike jednakih mogućnosti, kroz edukaciju i unapređenje znanja o pozitivnim propisima, održavanje seminara, obuka i promociju principa ravnopravnosti kao osnovne demokratske vrednosti savremenog društva.

Tokom izrade Lokalnog akcionog plana došlo se do zaključka da institucionalni i normativni pomak u oblasti ravnoravnosti polova postoji, ali ipak u praksi žene i muškarci nemaju ista prava. Društvene, političke, ekonomske i kulturne nejednakosti su i dalje prisutne, a proklamovana jednaka prava ne znače i jednak položaj. Lokalnim akcionim planom za ravnopravnost polova grad Kragujevac implementira zakonsku regulativu, jača kapacitete za prepoznavanje i otklanjanje diskriminacije u oblasti ravnopravnosti polova, unapređuje položaj muškaraca i žena, stvarajući pre svega bolje uslove za jaku porodicu, koja je stub društva.

Interesantno je da Komisija nije razmatrala položaj žena u političkim i telima izvršne vlasti, niti akcioni plan obuhvata određene mere koje bi uticale na to da se veći broj žena nađe u institucijama u kojima se donose najvažnije odluke na nivou lokalne samouprave. Takođe, izostale su i inicijative rodnog budžetiranja, odnosno prilagođavanja budžeta grada Kragujevca potrebama žena i muškaraca. Drugim rečima, Lokalni akcioni plan nije nastao na temelju aktuelne nacionalne Strategije za unapređenje i poboljšanja položaja žena, koja, podsećamo, podrazumeva niz mera u 7 ključnih oblasti neophodnih za unapređenje položaja žena, kao i Milenijumske ciljeve.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar