Za Kragujevac- ZNAMO SE! : Rešićemo saobraćajni kolaps u gradu

Dr Miroslav Stojanović DŽiga, kandidat za Gradonačelnika grupe građana Za Kragujevac- ZNAMO SE! izneo je deo programa za oporavak grada Kragujevca.
Jedan od osnovnih zadataka, ukoliko dobijemo priliku da upraljamo gradom, biće rešavanje saobraćajnog kolapsa u gradu. Pored izgradnje centralne gradske magistrale od Trga Mala Vaga do Petrovačke magistrale, čime se otvara mogućnost izmeštanja autobuskog saobraćaja iz samog centra grada, prioritet će nam biti završetak same Petrovačke magistrale na čijoj trasi ćemo izgraditi robno carinski terminal, sa ciljem da se sav kamionski saobraćaj i parkiranje izmesti iz Šukine na lokaciju terminala. Time se Šukina ulica rasterećuje i stavlja u funkciju gradske saobraćajnice.
Završetkom Petrovačke magistrale u dužini od 1,2 km, koja je najkraća saobraćajna veza za naselja Aerodrom, Petrovac, Sušica, Denino Brdo, Vinogradi sa auto-putem kao i direktna veza radnih zona Servis 2, zone Skladišta, sa petljom u Petrovcu buduće trase severne obilaznice.
Na ovim lokalnim izborima, građani imaju za koga da glasaju, zaokružite broj 12, listu Za Kragujevac, ZNAMO SE!

Post Author: Milan

Ostavi komentar