Vlada zabranila nadležnima u unutrašnjosti da daju informacije o obolelima od koronavirusa

Vlada Republike Srbije donela je Zaključak kojim je zabranila nadležnim lokalnim institucijama da javnosti pružaju informacije o obolelima od koronavirusa, što će se ubuduće vršiti isključivo preko Vlade ili lica koje ovlasti njen Krizni štab.
To znači da je kragujevačka javnost za informacije od velikog značaja o stanju u svom gradu ostavljena na milost i nemilost Kriznom štabu na čelu sa premijerkom Anom Brnabić.
Gradonačelnici, predsednici opština i štabovi za vanredne situacije lokalne samouprave sve informacije moraće da usmere isključivo Kriznom štabu. Isti slučaj je i sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima, koji će informacije moći da dostave samo nadležnom zavodu, odnosno institutu za javno zdravlje, a oni će te informacije usmeravati ka Kriznom štabu.

ZAKLJUČAK

Polazeći od toga da informisanje stanovništva o stanju i posledicama zarazne bolesti predstavlja posebnu meru za zaštitu stanovništva od zarazne bolesti, te da mere koje su u funkciji sprečavanja širenja zarazne bolesti, saglasno zakonu, utvrđuje Vlada, Vlada je zaključila sledeće:
1. U uslovima proglašenog vanrednog stanja, apsolutni imperativ je da građani dobiju isključivo proverene i tačne informacije u vezi stanja i posledica zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.
2. Za obaveštavanje javnosti zadužen je Krizni štab za suzbijanje bolesti, na čijem je čelu predsednica Vlade. Sva obaveštenja daje predsednica Vlade ili lica koja ovlasti Krizni štab.
3. Gradonačelnici, odnosno predsednici opština i Štabovi za vanredne situacije jedinica lokalne samouprave, zadužuju se da sve informacije (u vezi stanja i posledica zarazne bolesti COVID-19) u jedinicama lokalne samouprave, usmeravaju isključivo Kriznom štabu, koji će obezbediti da se izvrše neophodne provere i preduzmu odgovarajuće mere na pravovremenom i tačnom informisanju javnosti.
4. Zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici ili pravna lica, koje obavljaju zdravstvenu delatnost, medicinske informacije isključivo u delu mera koje sami sprovode, dostavljaju nadležnom zavodu, odnosno institutu za javno zdravlje, koje te informacije dalje usmeravaju ka Kriznom štabu.
5. Obaveštenja o preduzetim zdravstvenim merama i drugim informacijama koje se odnose na lečenje bolesti COVID-19, data javnosti od strane neovlašćenih lica, ne mogu se smatrati tačnim i proverenim, uz mogućnost primene propisa koji se odnose na odgovornost i pravne posledice za širenje dezinformacija u periodu vanrednog stanja.

O b r a z l o ž e nj e

Pravni osnov
Pravni osnov za donošenje ovog zaključka sadržan je u odredbi člana 6. stav 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, broj 15/16), prema kojoj Vlada, u slučaju opasnosti od zarazne bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Srbiju, može odrediti odgovarajuće mere, uslove, način sprovođenja, izvršioce i sredstva za sprovođenje mere koja je u funkciji sprečavanja širenja zarazne bolesti, a prema članu 17. stav 1. tačka 12) tog zakona, informisanje zdravstvenih radnika i stanovništva jedna je od posebnih mera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, kao i u odredbi člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), prema kojoj Vlada, kad ne donosi druge akte, donosi zaključke.
Razlozi za donošenje ovog zaključka
Donošenje ovog zaključka uslovljeno je rizikom od širenja dezinformacija u vezi sa merama koje se preduzimaju na sprečavanju širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, i potrebom da građani budu pravovremeno i potpuno informisani o ovoj bolesti, jer je njihova saradnja od neprocenjivog značaja za zaustavljanje širenja zaraze i efikasno postupanje sistema zdravstvene zaštite.
Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, broj 15/16), propisano je, između ostalog, da je informisanje zdravstvenih radnika i stanovništva jedna od posebnih mera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti (član 17. stav 1. tačka 12), kao i da su zavodi, odnosno instituti za javno zdravlje obavezni da informišu zdravstvene radnike i stanovništvo o razlozima i načinu sprovođenja posebnih mera za suzbijanje i sprečavanje zaraznih bolesti, a posebno u slučajevima kada je u sprovođenju posebnih mera za suzbijanje i sprečavanje zaraznih bolesti potrebna saradnja zdravstvenih radnika i stanovništva; da zdravstveni radnici ili pravna lica koje obavljaju zdravstvenu delatnost mogu informisati ostale zdravstvene radnike i stanovništvo isključivo u delu mera koje sami sprovode, te da u slučajevima sprovođenja posebnih mera za suzbijanje i sprečavanje zaraznih bolesti ministar zdravlja informiše zdravstvene radnike i stanovništvo o sprovođenju posebnih mera za suzbijanje i sprečavanje zaraznih bolesti (član 49).
U uslovima proglašenog vanrednog stanja apsolutni imperativ je da građani dobiju isključivo proverene i tačne informacije, jer se suzbijanje i sprečavanje ove zaraznih bolesti, može efikasno sprovesti samo potpunom saradnjom zdravstvenog sistema i stanovništva i striktnim pridržavanjem propisanih mera, a dezinformisanje može naneti nesagledive štetne posledice. Stoga je Vlada,, u skladu sa svojim ovlašćenjima iz člana 6. stav 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, odlučila da će se informisanje javnosti o stanju i posledicama zaraze, te o razlozima i načinu sprovođenja posebnih mera za sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji izazvane virusom SARS-CoV-2, sprovoditi preko Кriznog štaba za borbu protiv COVID-19.

Post Author: Milan

Ostavi komentar