Ujedinjeni protiv nasilja – Nada za Kragujevac : Zaštita životne sredine

„Gradska deponija je već decenijama problem našeg grada, i kao takva predstavlja veliki ekološki problem. Iako se godinama najavljuje rešavanje ovog problema, svedoci smo da deponija u Jovanovcu, na kojoj je je otpad počeo da se odlaže još šezdesetih godina prošlog veka, danas predstavlja ogromno brdo đubreta sa visinom od preko 40 metra. Najviše su ugroženi meštani Jovanovca, Bubnja, Petrovca kao i Aerodroma.

Ujedinjeni protiv nasilja-NADA za Kragujevac nudi rešenje da se višedecenijski problem gradske deponije reši kroz sakupljanje otpada i njegovo recikliranje od strane firmi angažovanih u toj delatnosti.

Grad će davati podsticaje za sakupljanje otpada i reciklažu, što bi moglo da dovede do dodatnih ulaganja privatnih preduzetnika u ovu oblast. Drugi izvor finansiranja predstavljala bi sredstva koja bi se prikupila konkurisanjem kod evropskih institucija i fondova, poput Evropskog instituta za tehnologije. Tako ostvaren koncept bi pored zaštite životne sredine imao i pozitivne ekonomske strane, kroz jačanje preduzetništva u Kragujevcu.

Kako je u ingerenciji lokalne samouprave donošenje plana o upravljanju otpadom, i to na osnovu Zakona o upravljanju otpadom, ovaj projekat bi se odvijao u koordinaciji između grada, preduzeća koja bi se bavila sakupljanjem i reciklažom otpada, kao i resornog ministarstva. Kroz stvaranje sistema upravljanja otpadom, otpad će se koristiti kao resurs, šansa za razvoj i izvor ekonomskog rasta. Imajući u vidu ogromnu količinu otpada na deponiji u Jovanovcu, procenjuje se da bi kao resurs mogao da se koristi u narednih 20 godina.

Odvoženjem smeća sa deponije u firme koje bi se bavile njegovim sakupljanjem i recikliranjem grad bi se postepeno rešavao ogromnih naslaga otpada. Velika količina otpada, uz valjanu selekciju, mogla bi da se reciklira. Otpad koji ne bi mogao da se reciklira, spaljivao bi se i od njega bi se dobijala električna energija. Za dobijanje energije kroz spaljivanje otpada, neophpodno je proširiti kapacitete Energane koja posluje od 1986. godine“, rečeno je na današnjoj konferenciji za javnost koalicije Ujedinjeni protiv nasilja – Nada za Kragujevac, održanoj pokrak deponije u Jovanovcu.

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar