SSP Kragujevac : Za ukidanje regresne skale

Inkluzija dece je zakonski definisana, spada u obavezu lokalnih samouprava koju je većina gradova i opština odavno uvela. Kragujevac se po ovom pitanju oglasio nedavno, iako je još prošle godine dobio izveštaj državnog revizora gde mu se to nalaže.

Pomenuta usluga počinje da se sprovodi tek od januara 2022. godine, iako je doneta odluka Skupštine grada po ovom pitanju još u martu 2021. godine. Sa javnom nabavkom se kasnilo, iako je bilo dovoljno vremena da se u novu školsku godinu uđe sa već obezbeđenom uslugom, kao što su to na vreme sproveli Beograd i drugi gradovi i opštine.

Grad Kragujevac obezbedio je uslugu ličnog pratioca za 27-oro dece, a iznos sredstava opredeljenih za tu uslugu 3.500.000,00 dinara. Imajući u vidu broj stanovnika grad bi bio dužan da izdvoji između  20 – 30.000.000,00 dinara za ovu uslugu. Opredeljeni iznos za pojedine manje opštine je veći od iznosa koji je predvideo grad Kragujevac – Odžaci preko 6.000.000,00 dinara, Babušnica 5.000.000,00 dinara, Prijepolje 10.500.000,00 dinara, a grad Kragujevac 3.500.000,00 dinara. Većina gradova donela je odluku da cenu ove usluge plaćaju u celosti, bez učešća roditelja-korisnika usluge.

Zaključak o regresnoj skali za korisnike usluge ličnog pratioca deteta prema kojoj većina roditelja u odnosu na primanja koja ostvaruju po članu domaćinstva spadaće u treću grupu i biti dužni da regresiraju cenu usluge u iznosu od 20% cene usluge, koja iznosi 346,00 dinara po satu. Odnosno, roditelji će doplaćivati oko 69,00 dinara po satu, a na mesečnom nivou roditelje će koštati između 7 – 10.000,00 dinara, što je veliko opterećenje roditeljima koji već moraju da plaćaju razne dodatne podrške u vidu logopeda, fizikalnih terapija, pomagala i dr.

Stranka slobode i pravde je protiv uvođenja regresne skale. Smatramo da je treba ukinuti i povećati iznos sredstava u budžetu za ovu namenu, kako bi grad snosio sve troškove usluge ličnog pratioca za decu i omogućio im nesmetano školovanje.

 

Gradski odbor Stranke slobode i pravde, Kragujevac

Post Author: Milan

Ostavi komentar