SSP Kragujevac : Oštetili grad za više od 4 miliona dinara

Povodom tendera za izradu projkta rekonstrukcije Trga Radomira Putnika, saopštenjem za javnost koje prenosimo u celosti oglasio se Gradski odbor SSP-a u Kragujevcu :

Mediji u funkciji gradske vlasti ovih dana su obavestili gradjane da je grad Kragujevac – Gradska uprava za razvoj i investicije završio tender za izradu projekta za rekonstrukciju Trga Radomir Putnik. Kako su naveli „projektantske kuće su pokazale veliko interesovanje za izradu ovog projekta, sa čijom realizacijom treba da se krene početkom marta“. Saopštenje naravno nije tačno, jer se na pomenutom tenderu javilo samo dva ponuđača. Predmet javne nabavke je bila izrada Projekta za izvođenjenje (PZI) za rekonstrukciju Trga Radomir Putnik. Ponuda jednog ponuđača je bila 5.940.000,00 dinara, a drugog 9.945.438,00 dinara.

Kako bahatosti i nestručnosti ove gradske vlasti nema kraja, izabrana je naravno ponuda drugog ponuđača, koja je skuplja za 4.005.438,00 dinara i odlučeno je da građani Kragujevca plate ovaj projekat skoro duplo više nego što realno košta. Ovo je izvedeno tako što je bodovanje ponuda vršeno sa 60 pondera cena, a rok čak 40 pondera. Rok za izradu Projekta za izvođenjenje (PZI) za rekonstrukciju Trga Radomir Putnik je izabrani skuplji ponuđač stavio 10 dana, a što je svakom ko se i malo razume u poslove projektovanja nemoguće ostvariv, čime je pravdana razlika u ceni veća od 4 miliona dinara koje građani Kragujevca moraju da plate.

Izrada Projekta za izvođenjenje (PZI) za rekonstrukciju Trga Radomir Putnik, koji sadrži pešačke staze, fontane sa tehnikom, mobilijar i uređenje zelenih površina, nije moguće izraditi za 10 dana, pa samim tim ovo jasno ukazuje da postavljeni uslov bodovanja roka sa 40 pondera predstavlja koruptivni element ovog postupka, a što je dovelo do toga da se grad ošteti za preko 4 miliona dinara.

Kako bi se rekonstruisao Trg Radomira Putnika potrebno je bilo da se izradi projektno-tehnička dokumentacija koja se sastoji od Idejnog rešenja (IDR), Projekta za građevinsku dozvolu (PGD) i Projekta za izvođenje (PZI). Cena za izradu projektno-tehničke dokumentacije na tržištu iznosi 20% za IDR, 40% za PGD i 40% za PZI  (navedeno je veoma jednostovno proveriti).  Grad Kragujevac- Gradska uprava za razvoj i investicije je Idejno rešenje (IDR) i Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) naručio od svog JP Urbanizam, koje je izradilo navedene projekte za 8.280.000,00 dinara i to u roku od 50 dana, a Projekat za izvođenjenje (PZI) za rekonstrukciju Trga Radomir Putnik je dato putem nameštenog tendera, privatniku za cenu od

9.945.438,00 dinara to da izradi u roku od 10 dana (ko god se razume u projektovanje, jasno je da je nemoguće izraditi PZI za 10 dana).

Prema već urađenom delu projekto tehničke dokumentacije od strane JP „Upbanizam Kragujevac“  koja se sastoji od Idejnog rešenja (IDR) i Projekta za građevinsku dozvolu (PGD) koji su urađeni za 8.280.000,00 dinara, a koja predstavlja 60% ukupne vrednosti projekto tehničke dokumentacije, jasno je da procenjena vrednost (koja treba biti tržišna) za izradu Projekta za izvođenjenje (PZI) za rekonstrukciju Trga Radomir Putnik koji je dat na tender iznosi 40% ukupne vrednosti projekto tehničke dokumentacije, tj. treba da iznosi oko 4.600.000,00 dinara bez PDV-a, odnosno 5.520.000,00 dinara sa PDV-om, a NE 8.333.333,00 dinara bez PDV-a, odnosno 10.000.000,00 dinara sa PDV-om, kako je stavljeno u planu javnih nabavki i time stvoren osnov za korupciju i nanošenje štete gradu Kragujevcu i njegovim građanima. JP „Urbanizam Kragujevac“ ugovorilo je sa Gradom da u roku od 50 dana izradi  Idejno rešenje (IDR) i Projekat za građevinsku dozvolu (PGD), a koji predstavljaju 60% ukupne vrednosti projekto tehničke dokumentacije, pa analogno tome realni rok za izradu Projekta za izvođenjenje (PZI) za rekonstrukciju Trga Radomir Putnik, koji predstavlja 40% ukupne projektno tehničke dokumentacije, iznosi 33 dana, a ne prihvaćenih 10 dana.

Ponuda ponuđača koja nije prihvaćena je bila 4.950.000,00 dinara bez PDV, odnosno 5.940.000,00 dinara sa PDV-om, a njegov ponuđeni rok iznosi 30 dana. Ponuda je za više od 4 miliona dinara niža iz predhodno navedenog je veoma slična realnoj tržišnoj ceni i realnom roku, ali nije prihvaćena jer je tržišna.

Da se radi o očigledno nameštenom tenderu u režiji gradske vlasti i njegovog saradnika a to je da je rok za izradu projekta od 10 dana bio ključ korupcije na osnovu kojeg je izabran duplo skuplji  ponuđač, a istovremeno je proteklo 18 dana od dana otvaranja ponude 31.01.2022. god. do dana donošenja odluke 18.02.2022.god., o izboru duplo skupljeg ponuđača. Da je rok stvarno bio bitan faktor odluke, ne bi se potrošilo 18 dana za donošenje odluke o izboru duplo skupljeg ponuđača.

Postavljamo sledeća pitanja Gradonačelniku Nikoli Dašiću:

 

  1. Da li je on dao nalog da se raspiše javna nabavka na ovakav način, gde će Grad očigledno da plati skoro duplo više nego što je realno izradu PZI-a?

 

 

  1. Ukoliko jeste Gradonačelnik dao nalog, žašto je dozvolio da se boduje rok od 10 dana sa 40 pondera i time plati 4.005.438,00 dinara više nego što treba?
  2. Ukoliko nije Gradonačelnik dao nalog, da li će da prijavi policiji nadlezno lice koje je očigledno oštetilo grad za više od 4 miliona dinara?
  3. Zašto nije dato gradskom javnom preduzeću „Urbanizam Kragujevac“ da izradi Projekat za izvođenjenje (PZI) za rekonstrukciju Trga Radomir Putnik, s obzirom da je JP Urbanizam već izradilo Idejno rešenje (IDR) i Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) za rekonstrukciju Trga Radomir Putnik, a što bi grad koštalo duplo manje?
  4. Na osnovu čega je procenjena vrednost nabavke Projekta za izvođenjenje (PZI) za rekonstrukciju Trga Radomir Putnik iznosila 8.333.333,00 dinara bez PDV-a, odnosno 10.000.000,00 dinara sa PDV-om, ako se zna da je JP Urbanizam izradilo Idejno rešenje (IDR) i Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) za rekonstrukciju Trga Radomir Putnik za iznos od 6.900.000,00 bez PDV-a, odnosno 280.000,00 sa PDV-om, a što predstavlja oko 60% vrednosti sva tri potrebna projekta (IRD, PGD,PZI)?
  5. Da li razlika u roku za izradu PZI-a od 20 dana između izabranog ponuđača i drugoplasiranog ponuđača, vredi 4.005.438,00dinara više, koje će nepotrebno da budu plaćeni od strane građana Kragujevca i da li je to primer domaćinskog vođenja grada?
  6. Žašto je bodovan rok sa 40 pondera i tako izabran duplo skuplji ponuđač, a odluka o izboru doneta tek za 18 dana?

Gradski odbor Stranke slobode i pravde, Kragujevac

Post Author: Milan

Ostavi komentar