SPO : Javno-privatno partnerstvo kao dobar model za razliku od zaduživanja za nefunkcionalne projekte

Povodom najave izgradnje nove javne garaže, saopštenjem za javnost oglasio se Gradski Odbor SPO u Kragujevcu :

Najava izgradnje nove garaže prilika je da se podsetimo da su prošle bezmalo dve godine od kada je nadzemna garaža iza „Srca“ izgrađena i da ona za ovo vreme svakako nije opravdala u nju uložena sredstva za koja se grad zadužio i koja ćemo još godinama otplaćivati. Ono na šta smo ukazivali ispostavilo se kao tačno – da je garaža pre svega potpuno nefunkcionalna. Upravo zbog činjenice da je investitor bio Grad, nije se obraćala pažnja na komercijalne aspekte i funkcionalnost objekta. Da je tu istu garažu sagradio privatni investitor, za šta je postojalo interesovanje, Grad bi ostvario višestruku korist – prihodovao bi po više osnova i ne bi se zaduživao, jer bi ista bila izgrađena sredstvima investitora. Verujemo da bi u tom slučaju investitor i te kako vodio računa i o funkcionalnosti parking garaže.

Smatramo da je Kragujevcu potrebno javno-privatno partnerstvo, sa ili bez elemenata koncesije, kao model za sve projekte gde je ono primenjivo, jer je to put do funkcionalnosti, isplativosti i komercijalizacije predviđenih sadržaja, ali da ne treba bežati ni od opcije poveravanja određenih komunalnih delatnosti, a sve u interesu korisnika – građana Kragujevac i onih koji posećuju naš grad i u njemu borave.

Shodno tome, Gradski odbor Srpskog pokreta obnove podržava najavljenu izgradnju podzemne garaže kroz javno-privatno partnerstvo sa elementima koncesije. Uz napomenu da je u tom procesu neophodno primeniti pozitivna iskustva zemalja Evropske unije, koje su na ovaj način razvijale sopstvenu infrastrukturu, te da se sam proces mora učiniti javnim i transparentnim, kako bi se predupredile sve eventualne zloupotrebe.

Informativna služba
Gradski odbor SPO Kragujevac

Post Author: Milan

Ostavi komentar