Reprogram za zasterele komunalne dugove?

Kada su odbornici Skupštine grada usvojili preporuku o reprogramu komunalnih dugova Kragujevčana, izgleda da su glasali za kršenje zakona, jer građanima se nudi da otplate, bez kamate, komunalne dugove počev od 2003 godine, a to je prema slovu zakona uveliko zastarelo dugovanje. Naime, ukoliko vas komunalno preduzeće nije tužilo za dug iz 2003, ili 2012, ili se obratilo izvršiteljima, zakon kaže da je nastupila apsolutna zastarelost pomenutih dugovanja,

Preciznije, prema Zakonu o obligacionim odnosima, dug za komunalne usluge zastareva za godinu dana pod uslovom da poverilac nije podneo tužbu protiv vas. Ako je tužbu podneo, taj dug zastareva za tri godine, a od uvođenja postupka izvršenja za pet godina. Drugim rečima, javno preduzeće, aktuelna gradska vlast, pa i odbornici Skupštine grada odlučili su da pod plaštom reprograma komunalnih dugovanja u teškom ekonomskom trenutku za grad i građane, tobož pomognu Kragujevčanima tako što će im naplatiti nenaplativo. Po sistemu „ako prođe-prođe“, jer se računa da građani nisu dovoljno upoznati sa propisima, a s druge strane, ne dobijaju proverene i tačne informacije. Iz medija i saopštenja gradske uprave saznaju da mogu da rerpogramiraju dugove na deset godina, da im se „oprašta“ kamata, da sami biraju iznos rate, kao i da rata ne može biti niža od 500 dinara, pa čak da mogu da „otkupe“ i dugove koji su u postupku izvršenja. Pre nego što „uđu“ u postupak reprograma, niko im ne objasni da najpre moraju da izmire izvršitelje, sa ili bez kamate…

Za sada je sporazume o reprogramu potpisalo 100 Kragujevčana, a iznos spornih dugovanja za komunalne usluge procenjuje se na 2 milijarde dinara. Građani su svakako odgovorni za svoje dugove, ali najveću odgovornost snose komunalna preduzeća koja nisu na vreme utuživala ili pokretala postupak izvršenja kako dugovi ne bi zastareli. Kao što su odgovorna i zbog toga što žele da naplate, suprotono zakonu, zastarela dugovanja. Slično se desilo i nekoliko meseci posle prekomponovanja gradske vlasti u Kragujevcu, tokom  2015 godine. Šta je bilo sa tim reprogramom, koji su njegovi rezultati nije poznato, ali u ovom trenutku neophodna je reakcija institucija čiji je zadatak da zaštite građane.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar