Premijerka odgovorila Grupi za slobodu medija

Vlada Srbije ne pravi razliku između novinara, niti ih diskredituje u vršenju njihovog posla, već ih sve jednako tretira, što će nastaviti i ubuduće, ističe predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić u odgovoru na zahteve za poboljšanje medijske situacije, koje su joj 14.novembra dostavili predstavnici Grupe za slobodu medija.

Premijerka je navela da najviši državni funkcioneri, predstavnici najvažnijih i najviših državnih funkcija uvek i bez izuzetka, na sve događaje i obraćanja predstavnicima medija, pozivaju predstavnike svih medija i odgovaraju na pitanja svih medija, kako u vezi sa temom tih događaja, tako i van teme.

Brnabić je podsetila da su republički javni tužilac i ministar unutrašnjih poslova 11. aprila 2016. godine potpisali Sporazum o saradnji koji propisuje prioritetno postupanje u istragama pretnji i nasilja nad novinarima, dok je 26. decembra 2016. godine između MUP-a i medijskih udruženja potpisan i Sporazum o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara.

Grupa za slobodu medija je zahtevala da Ministarstvo kulture i informisanja odmah obustavi rad na novoj Strategiji razvoja javnog informisanja, a premijerka, međutim, navodi u odgovoru, da nakon prvog sastanka koji je održan, „deluje da postoji redovna i dobra komunikacija sa Ministarstvom kulture i informisanja koje je i nadležno za pripremu predloga nove Strategije razvoja javnog informisanja“. Ona je navela da su održana tri sastanka između Grupe za slobodu medija i ministra kulture i informisanja.

Na zahtev da Narodna skupština Republike Srbije pokrene postupak razrešenja članova Saveta REM-a, premijerka ističe da „Vlada nije nadležna za imenovanje i razrešenje članova Saveta REM-a, ali da Narodna skupština može pokrenuti postupak razrešenja članova Saveta REM-a jedino u slučajevima predviđenim Zakonom o elektronskim medijima“.

„Za novinsku agenciju Tanjug traži se najbolje rešenje kojim će se u najvećoj meri zadovoljiti javni interes građana. Sledeći najbolje evropske prakse, i Srbija će rešiti pitanje nacionalne novinske agencije, odnosno regulisati status Tanjuga, kako bi svi učesnici na tržištu imali jednake uslove rada i ravnopravan tretman“, piše u odgovoru.

 

Kada je reč o sufinansiranju projekata medijskog sadržaja, kao jedno od rešenja premijerka je najavila, da će u novoj medijskoj strategiji biti predviđeno da se sva dodeljena sredstva na lokalnom nivou stave u registar medija, čime će značajno biti povećana transparentnost procesa i načina trošenja dodeljenih sredstava.

Pitanja u vezi radnog položaja novinara i striktne primene Zakona o radu, po mišljenju premijerke u delokrugu su Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

Odgovarajući na zahtev da Vlada Srbije obezbedi izvršenje rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti koja nisu izvršena, Brnabić je napisala da je Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u nadležnosti Upravne inspekcije.„Iskustva Upravne inspekcije govore u prilog tome da organi javne vlasti, nakon sprovedenog inspekcijskog nadzora, postupe po rešenju Poverenika u približno 85% slučajeva“, navela je premijerka.

Ona je naglasila da Vlada uredno i u roku dostavlja informacije od javnog značaja, a „ukoliko neka strana smatra da Vlada to ne čini, postoje pravna sredstva protiv takvog nečinjenja predviđena Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Kometarišući zahtev Grupe da Ministarstvo pravde formira nezavisnu komisiju za izradu evidencije i analizu sudskih postupaka protiv izdavača medija, urednika i novinara, Brnabić je navela da je evidencija i analiza sudskih postupaka u isključivoj nadležnosti Vrhovnog kasacionog suda.

Na zahtev da Vlada Srbije usvoji dodatne podsticajne mere i olakšice štampanim medijima i regionalnim i lokalnim medijima, premijerka je navela da bi sva davanja po osnovu projektnog sufinansiranja od 2014. godine, odnosno od usvajanja svih medijskih zakona, trebalo bi da budu deo registra medija, za šta je ovlašćeno Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

 

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar