Odgovor gradske vlasti na najavljeni štrajk u „Vodovodu“- dijalog

Najavljeni štrajk u kragujevačkom JKP „Vodovod i kanalizacija“, okupio je za istim stolom članove Socijalno – ekonomskog saveta i predstavnike sva tri sindikata u tom preduzeću. Problemi su stari, a zahtevi dobro poznati: radnici traže ravnopravan položaj sa kolegama u javno – komunalnom sektoru.

Podsećamo, zarade su im zamrznuta 27. oktobra 2014. godine, pa cena rada iznosi 14 510 dinara. Oni očekuju da se do kraja godine, kada prestaje da važi Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu zarada, kroz Poseban kolektivni ugovor njihove zarade uvećaju. Od 530 zaposlenih, preko 400 je ispod minimalne zarade od 27 300 dinara.

Zamenik gradonačelnika, i član Socijalno ekonomskog saveta, Ivica Momčilović izneo je predlog gradonačelnika Kragujevca o dijalogu i pregovorima s zaposlenima, ali s obzirom da je Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava još uvek na snazi, nemoguće je realizovati Sporazum potpisan 17. decembra 2018. godine. Isti zakon čini ništavnim odredbe kolektivnih ugovora kojima se povećava osnovica, koeficijent i drugi elementi na osnovu kojih se povećava iznos plate.

Drugim rečima- nema povećanja zarada do kraja 2019, niti Sporazuma koji je sa sindikatima potpisala aktuelna gradska vlast krajem rpošle godine.

Izvor: www.kragujevac.rs

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar