Odbor DS za zdravstvo: Hitno preduzeti mere za suzbijanje pandemije

Povodom opšte zdravstvene situacije u Srbiji izazvane pandemijom virusa covid-19, ali i neadekvatne reakcije Vlade Srbije, oglasio se saopštenjem za javnost Resorni odbor Demokratske stranke za zdravstvo :

„Resorni odbor Demokratske stranke za zdravstvo (RO DS) zatražio je od Vlade Srbije da odmah raspusti svoj Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i imenuje novi koji će stručno, zakonito i bez političkog uticaja izvršne vlasti upravljati krizom izazvanom pandemijom novog koronavirusa.

Prema oceni stranačkog Odbora za zdravstvo, dosadašnji Krizni štab je izgubio poverenje građana zbog toga što je više štitio interese vlasti nego zdravlje građana, ali i zbog svoje nedoslednosti u predlaganju, tumačenju i sprovođenju mera za borbu protiv virusa, kao i zbog široko rasprostranjene sumnje u tačnost podataka o razmerama epidemije koje saopštava. U Odboru DS-a za zdravstvo pripremljen je i predlog mera koje je neophodno odmah preduzeti kako bi se stvorili uslovi za efikasnu borbu protiv virusa koji preti čitavom čovečanstvu.

Članovi RO DS za zdravstvo predložili su sedam mera koje bi trebalo sprovesti odmah po raspuštanju Kriznog štaba i formiranju novog tela:

1. Najhitnije nabaviti dovoljan broj PCR testova i distribuirati ih po zdravstvenim ustanovama u skladu sa epidemiološkom situacijom;
2. Smesta proširiti indikacije za testiranje sumnjivih, kontakata i, posebno, zdravstvenih radnika;
3. Smanjiti korišćenje tzv. brzih testova zbog nepouzdanosti;
4. Ubrzati, do maksimuma, rad u laboratorijama, i objavljivati dnevne rezultate, kao i proširiti njihov broj i kapacitete;
5. U svim sredstvima javnog informisanja neprekidno oglašavati gde su kovid ambulante, kovid bolnice, a gde mogu da se leče i kako „redovni“ hronični i akutni bolesnici od drugih bolesti;
6. U svim sredstvima javnog informisanja neprekidno obaveštavati da li postoje i koja su sredstva za jačanje imuniteta, a prethodno učiniti sve da ih ima dovoljno u prodaji;
7. Stvoriti poverenje u one koji rukovode borbom protiv epidemije napred navedenim merama, kako bi se mogle prihvatiti i one mere koje bi možda mogle ponovo biti neophodne.

Mere koje je preduzimao „Krizni štab“ bile su iznuđene zbog početne potpuno neadekvatne reakcije, i ostaće zauvek poznate kao preterano restriktivne, sa kršenjem ljudskih prava različitih delova populacije. U procesu zdravstvenog zbrinjavanja ostalih bolesnika napravljen je haos, koji još uvek nije razrešen, a rezultat su ogrome posledice za hronične bolesnike, kojima je uskraćena redovna i blagovremena zdravstvena nega.

Resorni odbor za zdravstvo Demokratske stranke pruža punu podršku zdravstvenim radnicima, od čijih napora i teškog rada zavisi ova borba. Resorni odbor apeluje i na građane Srbije da vode računa o sopstvenoj zaštiti i zaštiti drugih, te da neprekidno preduzimaju mere koje su im dobro poznate. Takođe, podržavamo borbu Sindikata lekara i farmaceuta Srbije za bolje uslove rada, bolju organizaciju i humaniji tretman onih koji nadljudskim naporima štite i spašavaju živote obolelih.“

Post Author: Milan

Ostavi komentar