Obraćanje dr Milene Stojanović, odbornce liste ZA KRAGUJEVAC – ZNAMO SE! DR MIROSLAV STOJANOVIĆ DžIGA, tokom rasprave o budžetu

Obraćanje dr Milene Stojanović, odbornce liste ZA KRAGUJEVAC – ZNAMO SE! DR MIROSLAV STOJANOVIĆ DžIGA, tokom rasprave o budžetu 14.03.2024.
Iako se problematika invalidnosti i položaja osoba sa invaliditetom i njihovih porodica prožima kroz različite oblasti, kao što su pristupačnost, komunalne delatnosti i infrastruktura, obrazovanje, zapošljavanje,zdravstvena zaštita, socijalna zaštita…, današnje izlaganje ću posvetiti temi socijalne zaštite, koja do sada nisam čula da je pomenuta u izlaganju nijednog odbornika pre mene.
Upoređujući budžet iz 2023 sa predloženim budžetom za 2024.godinu uočila sam da su budžetska sredstva za Dnevne usluge u zajednici smanjena za 450.000,00 dinara. Neko će reći da je to zanemarljiv iznos u odnosu na prethodnu godinu, ali molim vas da imate u vidu da je to ozbiljna poruka za korisnike ovih usluga.
Dnevne usluge u zajednici su veoma važan element podrške osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama, koje omogućavaju njihovo aktivno uključivanje u zajednicu, poboljšavaju kvalitet života i preveniraju institucionalizaciju. U Kragujevcu je Odlukom o socijalnojzaštiti grada Kragujevca utvrđeno funkcionisanje 15 usluga socijalne zaštite, između ostalog: dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, dnevni boravak za decu iz porodica u riziku, dnevni boravak za decu sa poremećajima u ponašanju, predah smeštaj za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, dnevni boravak za odrasle osobe sa smetnjama u razvoju, pomoć i nega u kući za odrasle i starije osobe, dnevni boravak za starije osobe, prihvatilište za decu i mlade, prihvatilište za žrtve nasilja u porodici, prihvatilište za odrasle i starije osobe, savetovalište za brak i porodicu, socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, stanovanje uz podršku za mlade koji se osamostaljuju, personalna asistencija i lični pratilac deteta.
Osobe sa invaliditetom su korisnici 4-5 napred navedenih usluga (dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, dnevni boravak za odrasle osobe sa smetnjama u razvoju, pomoć i nega u kući za odrasle i starije osobe, personalna asistencija i lični pratilac deteta).
Položaj OSI u društvu, direktno utiče na sve članove porodice te osobe i njihovo blisko okruženje. S jedne strane, porodica predstavlja osnovni oslonac za većinu OSI, a sa druge strane, isključenost OSI direktno pogađa i članove njihovih porodica, koji neretko „nose teret onoga“ što društvo nije moglo, ili želelo da ponese.
Razvijenost usluga u zajednici nije dovoljna, a obuhvat korisnika sa invaliditetom ovim uslugama u odnosu na postojeće potrebe je jako mali. Uslugu Dnevnog boravka za odrasle sa smetnjama u razvoju trenutno koristi 15 osoba, što ne zadovoljava postojeće i narastajuće potrebe u zajednici. U gradu trenutno ne postoji ni jedna usluga koja podržava osobe sa autizmom starije od 25 godina.
Nedovoljan obuhvat korisnika u odnosu na potrebe u zajednici je uočljiv za uslugu personalne asistencije (trenutno uslugu koristi 10 korisnika), uslugu Pomoć u kući, Lični pratilac deteta.
Usluge Pomoći u kući koristi zanemarljiv broj korisnika sa invaliditetom, uglavnom u centralnoj gradskoj zoni. Smanjenje budžetskih sredstava ozbiljno će ugroziti održivost i razvoj usluga socijalne zaštite. Osobe koje neposredno pružaju usluge korisnicima, plaćene su na nivou minimalne cene rada, a pojedini se angažuju i sa naknadama manjim od minimalne cene rada.
Cena participacije korisnika za pojedine usluge u gradu Kragujevcu (kao što je participacija za uslugu personalne asistencije određena gradskim Pravilnikom) trenutno je najviša na nivou Republike Srbije.
Svesni smo da je kolač u okviru budžeta ograničen, da svako želi da dobije što više, ali imajte u vidu značaj koji imaju dnevne usluge u zajdnici na kvalitet života osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, većina ovih porodica je siromašna, ili se nalazi na granici siromaštva

Post Author: Milan

Ostavi komentar