NS : Odgovorni da snose posledice

Gradski odbor Narodne stranke u Kragujevcu danas je podneo krivičnu prijavu protiv Nemanje Dimitrijevića, direktora JKP Šumadija kao i protiv dva NN lica zbog urušavanja dela stare gradske Tržnice. O podnetoj krivičnoj prijavi članovi GO Narodne stranke su informisali javnost na danas održanoj konferenciji za medije u neposrednoj blizini oštećenog objekta.

„Krivična prijava nadležnom tužilaštvu je podneta protiv Nemanje Dimitrijevića, zakonskog zastupnika JKP Šumadija, investitoru radova na rekonstrukciji zgrade gradske tržnice. Takođe podneta je i protiv NN lica, odgovornog izvođača radova na rekonstrukciji zgrade gradske tržnice kao i protiv NN lica, angažovanog za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji“ rekao je Boris Herman predsednik GO Narodne stranke u Kragujevcu.

Herman je rekao da se krivična prijava podnosi zbog sumnje da su tokom 2019. i 2020. godine prilikom projektovanja i izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji navedena lica postupala suprotno propisima i tehničkim pravilima i time izazvali opasnost za život i telo ljudi i za imovinu u većem obimu. „Postoji sumnja da, prilikom izrade projektno-tehničke dokumentacije, izvođenja radova i vršenja poslova nadzora nad radovima nisu bili propisno izrađeni elaborat zaštite susednog objekta – zgrade Tržnice, kao ni geomehanički elaborat kojim bi se potvrdilo da je bezbedno graditi ukopani objekat na toj lokaciji“ rekao je Herman i dodao da je na taj način bila ugrožena statička stabilnost objekta što je i dovela do urušavanja dela Tržnice 06.07.2020. godine.

„Ovom krivičnom prijavom od nadležnog tužilaštva tražimo odgovor da li se prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji gradske tržnice odstupilo od urbanističkih uslova gradnje a što je za posledicu imalo urušavanje dela zida objekta od posebne vrednosti koji je važan deo kulturno-graditeljskog nasleđa Kragujevca i predmet posebne zaštite Zavoda za zaštitu spomenika kulture“, rekao je Herman.

U Gradskom odboru Narodne stranke u Kragujevcu izražavaju sumnju da prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji gradske tržnice nisu ispoštovana pravila struke u smislu važećih standarda i tehničkih propisa a što proizilazi iz postupka izdavanja dozvole koji je prethodio radovima i javno je dostupan preko portala centralne evidencije objedinjene procedure.

„Ukazujemo da se bez detaljnih inženjerisko-geoloških istraživanja terena i geostatičkih proračuna prilikom gradnje podzemne garaže nije mogao obezbediti temelj susednog objekta tj. zgrade gradske tržnice“ rekao je Herman i dodao da je to upravo suština zahteva za geomehaničkim elaboratom i urbanističkim projektom a koji od investitora, kako se sumnja, nije zahtevan nakon izmene lokacijskih uslova i promena plana detaljne regulacije.

Iz Narodne stranke poručuju da će i dalje na ovakav način, podnošenjem prijava, reagovati na sve propuste aktuelne vlasti.

Na kraju konferencije, Herman je ponovio apel građanima da poštuju mere prevencije protiv virusa KOVID19.

Post Author: Milan

Ostavi komentar