Netransparentan Lokalni antikorupcijki plan

Udruženje Šumadijski centar za građanski aktivizam „Res publika“ reagovalo je na kranje netransparentan način izrade i donošenja Lokalnog antikorupcijskog plana. Ne samo da je javna rasprava organizovana tako da građani i zainteresovana udruženja nisu ni obaveštena, već članovi Radne grupe za izradu LAP-a nisu bili zainteresovani ni da predstavnici građana i udruženja učestvuju od početka samog procesa.

Naime, Šumadijski centar za građanski aktivizam „Res publika“ je dva puta zvanično od nadležnih zatražilo da učestvuje u procesu izrade LAP-a, čak je u saradnji sa Biroom za društvena istraživanja poslalo članovima Radne grupe opis procedura sa pratećom dokumentacijom koje su korišćene u Vranju, kao i deo iz dokumenta na kojem su temeljene te procedurera”.

Međutim, naišli su na „ćutanje administracije“, odnosno odgovor nikada nisu ni dobili. Zbog toga “Res publika” poziva nadležne u Radnoj grupi, sastavljenoj isključivo od članova Gadskog veća, pomoćnika gradonačelnika i načelnika gradskih uprava, da preispitaju svoje odluke i shvate važnost uključivanja javnosti u proces izrade, usvajanja i primene LAP-a, jer je uspostavljanje mehanizama za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou bez učešća građana, besmislen proces, odnosno samo još jedna u nizu birokratskih procedura, bez stvarnog efekta i koristi za društvenu zajednicu.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar