Narodna stranka: Da li Ivan Marković ispunjava uslove za funkciju Glavnog gradskog urbaniste?

Narodna stranka u Kragujevcu smatra da urbanizam ima ogromnu ulogu u razvoju jednog grada, pa tako, i mesto glavnog gradskog urbaniste predstavlja jednu od najznačajnijih funkcija u gradu.
Svedoci smo postavljenja Ivana Markovića na funkciju glavnog gradskog urbaniste, a da on pri tome ne ispunjava ni formalne uslove za tu funkciju, dok je njegov ugled, prema našim saznanjima, opterećen prethodnim aferama. Licencu poseduje ne duže od dve godine, dok je radno iskustvo sticao u dva privatna biroa za projektovanje, koja su inače u vlasništvu njegovog tasta. Iz dostupne biografije se ne vidi da ima reference iz urbanističkog planiranja.
S druge strane, Zakon o planiranju i izgradnji u članu 51 kaže da glavni gradski urbanista može biti licencirani arhitekta, odnosno, arhitekta urbanista sa najmanje deset godina radnog iskustva u stručnoj oblasti arhitektura, odnosno, užoj stručnoj oblasti urbanizam.
GrO Narodne stranke u Kragujevcu zahteva od Gradonačelnika da pažljivo proveri i obavesti javnost da li je Ivan Marković smenjen sa mesta predsednika NO JP Urbanizam zbog zloupotrebe službenog položaja, a direktor JP Urbanizam kažnjen od strane Agencije za borbu protiv korupcije zbog trgovine uticajem, jer je novoizabrani gradski urbanista za vreme dok je bio predsednik NO JP Urbanizam, zahtevao da mu se zaposli supruga, iako JP Urbanizam već ima projektante sa licencom?
Takođe postavljamo pitanje gradskim čelnicima, kao i odbornicima u skupštini grada koji su glasali za ovaj predlog, da li je novoizabrani gradski urbanista u sukobu interesa jer njegova supruga poseduje biro za projektovanje koji je u aktivnom statusu kod Agencije za privredne registre.
Narodna stranka se zalaže za potpunu transparentnost u radu, poštovanje zakona i stavljanje interesa grada i samih građana ispred bilo kakvih političkih i privatnih interesa. Kada budemo bili u prilici da upravljamo gradom, na ovako važna mesta biće birani ugledni i stručni ljudi, sa iskustvom, bez obzira na stranačku pripadnost.
Mi držimo reč!

Post Author: Milan

Ostavi komentar