GIK odbio izbornu listu Vladice Stanojevića

Većinom glasova članovi Gradske izborne komisije, na danas održanoj 26. sednici, doneli su rešenje o odbijanju proglašenja Izborne liste Grupa građana „Dr Vladica Stanojević“, čiji je nosilac dr Vladica Stanojević, a koju je podnela Grupa građana „Dr Vladica Stanojević“ za izbor odbornika Skupštine grada Kragujevca, zbog neotklanjanja nedostataka koji su smetnja za proglašenje izborne liste u skladu sa Zakonom. Naime, grupa građana „Dr Vladica Stanojević“ podnela je izbornu listu 25. maja, (uveče) sa 58 kandidata za odbornike Skupštine grada pod nazivom „DR VLADICA STANOJEVIĆ“. Prilikom razmatranja navedene izborne liste, na sednici održanoj 26. maja, GIK je utvrdio da predata lista sadrži nedostatke koji su smetnja za proglašenje i naložio podnosiocu da najkasnije u roku od 48 sati, od časa dostavljanja zaključka otkloni nedostatke.

Podnosilac izborne liste je blagovremeno izbornoj komisiji, 27. maja (uveče) ponovo dostavio izbornu listu. Razmatrajući postupanje podnosioca izborne liste po navedenom zaključku Gradska izborna komisija je konstatovala sledeće:

– Podnosilac liste otklonio je nedostatke kod 12 kandidata za odbornike sa izborne liste i upodobio upisana zanimanja sa pismenom izjavom kandidata o prihvatanju kandidature za odbornike Skupštine grada.

– Podnosioci izborne liste su potpisivanjem Aneksa, od 27. maja, 2020. godine, nakon donošenja Zaključka GIK, izmenili naziv izborne liste, kako bi ga upodobili sa nazivom izborne liste u obrascu izjava birača, a u skladu sa tim je ispravljen naziv birača i u ostalim obrascima, iako je Zaključkom utvrđeno da se nedostaci otklone, tako što će se nazivi izborne liste u propisanim obrascima upodobiti sa nazivom izborne liste, koji su osnivači čl. 1 Sporazuma, odredili kao naziv izborne liste.

– Podnosioci izborne liste nisu mogli Aneksom sporazuma, da menjaju naziv izborne liste, nakon što su već birači potpisali izjave kojom podržavaju izbornu listu, koja po nazivu na izjavi nije odgovarala nazivu izborne liste u Sporazumu. Izjave birača, ukoliko bi ih izborna komisija prihvatila, bile bi nezakonite, jer su birači potpisali izjavu za listu, koja u trenutku potpisivanja faktički nije postojala. Njeno postojanje, pod nazivom koji se nalazi u obrascu izjave birača, ozakonjeno je potpisivanjem Aneksa sporazuma, dakle pošto su izjave birača već potpisane, objašnjavaju u gradskoj izbornoj komisiji.

Post Author: Milan

Ostavi komentar