Budžet grada za narednu godinu 7 milijardi dinara

Gradsko veće utvrdilo je juče, ponedeljak 10 decembar, Predlog odluke o budžetu grada Kragujevca za 2019. godinu u iznosu od 7. 123 000 000,  i uputilo odbornicima Skupštine grada na razmatranje i odlučivanje.

Ukupni prihodi i primanja utvrđuju se u iznosu od 7 123 000 000 dinara i to: sredstva iz budžeta 6 553 000 000 dinara, sredstva iz ostalih izvora 565 570 000 dinara i sredstva iz sopstvenih izvora od 4 430 000 dinara. Rashodi i izdaci utvrđuju se, takođe, u iznosu od 7 123 000 000 dinara i to: tekući rashodi u iznosu od 5 726 345 120, izdaci za nefinansijsku imovinu u iznosu od 757 980 880 dinara i izdaci za otplatu glavnice  638 674 000 dinara.

Nacrt odluke o budžetu urađen je u skladu sa Uputstvom ministarstva finansija za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2019. godinu, sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

Tradicionalno, predlog budžeta se usvaja polovinom decembra, a ne novembra. Sa druge strane, prema informacijama Gradske uprave za finansije na predlog budžeta za 2019 nema primedbi građana, što je i razumljivo, jer je rok za za podnosenje sugestija iliti primedbi istekao juče, ponedeljak 10 decembar. Odnosno, građani su imali tri dana da se upoznaju sa odlukom o budžetu, preciznije jedan radni dan i dva dana vikenda. Još jednom se pokazalo ne samo da ova gradska vlast ne haje za transparentnost u donošenju odluka, posebno one najznačajnije,već i da građani ne mogu da dobiju adekvatne i pravovremene informacije o najvažnijim odlukama koje utiču na njihov život, ali i funkcionisanje lokalne samouprave.

 

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar